Profile cover photo
Profile photo
Ali Razizadeh
146 followers
146 followers
About
Posts

وقتی، خفّاشی چند را با حربا خصومت افتاد و مکاوحت ایشان سخت گشت. مشاجرت از حد به در رفت، خفافیش اتّفاق کردند که چون غسق شب در مقعر فلک مستطیر شود و رئیس ستارگان در حظیره افول هوا کند، ایشان جمع شوند و قصد حربا کنند و بر سبیل حراب، حربا را اسیر گردانند تا به مراد دل، سیاستی بر وی برانند و بر حسب مشیّت انتقامی بکشند. چون وقت فرصت به آخر گشت به در آمدند و حربای مسکین را به تعاون و تعاضد یکدیگر در کاشانه ادبار خود کشیدند و آن شب محبوس بداشتند.
بامداد گفتند این حربا را طریق تعذیب چیست؟ همه اتّفاق کردند بر قتل او، پس مشاورت کردند با یکدیگر بر کیفیت قتل. دل ایشان بر آن قرار گرفت که هیچ بهتر از مشاهدت آفتاب نیست. چون آفتاب برآمد او را از خانه نحوست خود به در انداختند تا به شعاع آفتاب معذّب شود و آن تغذیب احیاء او بود. اگر خفافیش بدانستندی که در حقّ حربا بدان تعذیب چه احسان کرده اند، چه نقصان است در ایشان به ذوق لذت او همانا که در غضب بمردندی.

لغت موران
Add a comment...

بعضی وقتها آدم یه بازی رو از همون دقیقه اول می بازه.
قسمت بدش اونجاست که تا دقیقه 90 حس میکنه 3-0 جلوست.
Add a comment...

Post has attachment
Photo
Add a comment...

Post has attachment
امروز دیگه رسما از خدا خواستم مسیر درست رو نشونمون بده.
Photo
Add a comment...

بعضی وقتها دلیلی که آدمها برای اشتباهاتشون میارن، صد مرتبه آدمو بیشتر از خود اشتباه زجر میده.
Add a comment...

Post has attachment
امام صادق علیه السلام:
صبر، سرّ ایمان است.
Photo
Add a comment...

بخشی از وصیتنامه شهید چمران به امام موسی صدر
------
... و من قدر خود را بزرگتر از آن می دانم كه محبت خويش را از كسی دريغ كنم. حتی اگر آن كس محبت مرا درك نكند و به خيال خود سؤاستفاده نمايد. من بزرگتر از آنم كه به خاطر پاداش محبت كنم، يا در ازاء عشق تمنایی داشته باشم.من در عشق خود می سوزم و لذت می برم. اين لذت بزرگترين پاداشی است كه ممكن است در جواب عشق من به حساب آيد …
Add a comment...


     آسمان
را گفتم 
می توانی آیا
بهر یک لحظه ی خیلی کوتاه
روح مادر گردی
صاحب رفعت دیگر گردی
گفت نی نی هرگز
من برای این کار
کهکشان کم دارم
نوریان کم دارم
مه وخورشید به پهنای زمان کم دارم

     خاک
را پرسیدم 
می توانی آیا
دل مادر گردی
آسمانی شوی وخرمن اختر گردی
گفت نی نی هرگز
من برای این کار
بوستان کم دارم
در دلم گنج نهان کم دارم

     این جهان را گفتم
هستی کون ومکان را گفتم
می توانی آیا
لفظ مادر گردی
همه ی رفعت را
همه ی عزت را
همه ی شوکت را
بهر یک ثانیه بستر گردی
گفت نی نی هرگز
من برای این کار
آسمان کم دارم
اختران کم دارم
رفعت وشوکت وشان کم دارم
عزت ونام ونشان کم دارم

     آن جهان راگفتم
می توانی آیا
لحظه یی دامن مادر باشی
مهد رحمت شوی وسخت معطر باشی
گفت نی نی هرگز
من برای این کار
باغ رنگین جنان کم دارم
آنچه در سینه ی مادر بود آن کم دارم

     روی کردم با بحر
گفتم اورا آیا
می شود اینکه به یک لحظه ی خیلی کوتاه
پای تا سر همه مادر گردی
عشق را موج شوی
مهر را مهر درخشان شده در اوج شوی
گفت نی نی هرگز
من برای این کار
بیکران بودن را
بیکران کم دارم
ناقص ومحدودم
بهر این کار بزرگ
قطره یی بیش نیم
طاقت وتاب وتوان کم دارم

     صبحدم را گفتم
می توانی آیا
لب مادر گردی
عسل وقند بریزد از تو
لحظه ی حرف زدن
جان شوی عشق شوی مهر شوی زرگردی
گفت نی نی هرگز
گل لبخند که روید زلبان مادر
به بهار دگری نتوان یافت
دربهشت دگری نتوان جست
من ازان آب حیات
من ازان لذت جان
که بود خنده ی اوچشمه ی آن
من ازان محرومم
خنده ی من خالیست
زان سپیده که دمد از افق خنده ی او
خنده ی او روح است
خنده ی او جان است
جان روزم من اگر,لذت جان کم دارم
روح نورم من اگر, روح وروان کم دارم

     کردم از علم سوال
می توانی آیا
معنی مادر را
بهر من شرح دهی
گفت نی نی هرگز
من برای این کار
منطق وفلسفه وعقل وزبان کم دارم
قدرت شرح وبیان کم دارم

     درپی عشق شدم
تا درآئینه ی او چهره ی مادر بینم
دیدم او مادر بود
دیدم او در دل عطر
دیدم او در تن گل
دیدم اودر دم جانپرور مشکین نسیم
دیدم او درپرش نبض سحر
دیدم او درتپش قلب چمن
دیدم او لحظه ی روئیدن باغ
از دل سبزترین فصل بهار
لحظه ی پر زدن پروانه
در چمنزار دل انگیزترین زیبایی
بلکه او درهمه ی زیبایی
بلکه او درهمه ی عالم خوبی, همه ی رعنایی
همه جا پیدا بود
همه جا پیدا بود


-----
شاعر: ؟
Add a comment...

یادمان باشد که برای انسان ماندن، نباید تمرین انسان بودن را فراموش کنیم.
Add a comment...


ياکوپونه اهل تودو، شاعر و عارف فرانسيسسي:
افلاطون و سقراط مجادله مي کنند، با تمام قواي خويش، بحث آنها پايان ندارد، اما مرا با اين سخنان چه کار، تنها قلبي پاک و ساده، راه خود را مستقيما به ملکوت مي يابد، و خداوندگار را ستايش مي کند درحالي که فلسفه عالميان در دوردست از راه مانده است.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded