U pesmama Babuca stihovi i sažete strofe po pravilu idu paralelno. Saopštavanja o užasu i besmislu modernih epoha negovano se mimoilaze. A ipak opstaje uverenje o lomu, ako hoćete i slomu postojećeg reda stvari. Ako ništa, ovog pesnika užasava statična hijerarhija ponašanja. Iako mari discipline izraza, autor svoje vulkane koji ne mare predostrožnost i koji ne nalazi samo u rumunskoj poeziji, kako kaže, otkriva u prigušenoj patnji. U odricanju. Erotika Babucove pesme u osnovu je nalik na bitku misli, dijalog koji je dostojan čoveka, pukotinu koja nas je ipak sačuvala.

Dr. Draško Ređep
Shared publiclyView activity