Profile cover photo
Profile photo
Terje Sund
759 followers
759 followers
About
Terje's posts

Kjære publikum i Kristiansund!

Jeg er mer enn villig til å risikere represalier fra min arbeidsgiver, Kristiansund kommune, for å nevne noe spesielt i både Facebook og Google Plus (for noen må bare våge å melde klart fra!):

Til dere som putter flasker, tildels større elektr(on)iske enheter, maling og/eller (emballasje) kjemikalier i det som helt tydelig er restavfallsdunker her i Kristiansund:

I dag 24.04.2017 ble jeg med en annen renovatør på tømming av hovedsakelig 660 l grå/svarte restavfallsdunker på Frei, flesteparten beregnet på hytterenovasjon. Flasker av glass, elektr(on)iske enheter uansett størrelse og av uansett type, alskens batterier og batteridrevne enheter og (emballasje med) kjemikalier/maling/lim kan leveres gratis, jeg gjentar gratis, på særskilte mottak i Kristiansund, som jo Frei har vært en del av siden 1. januar 2008.

Hvorfor, ikke minst ved Bunnpris Freitorget (uten at de ansatte der skal påføres noe som helt ansvar), var LIKEVEL glassflasker, til dels store og nokså tunge elektroenheter (f. eks. høyttalere) og (større) kjemikalieemballasje å finne i et par av de 660 l store restavfallsdunkene?

Er noen likegyldige med at vi renovatører påføres ekstra arbeid og ekstra tid - som burde gå med til annet/andre oppdrag - ved å plukke ut tildels tunge gjenstander som ikke har noe i restavfallsdunker å gjøre?

Er det noen som som ikke bryr seg om at noe av dette likevel kunne ha blitt med i tømmingen, og derved kanskje i verste fall skade kjøremateriellet/renovasjonsbilen, slik at antall fungerende kommunale renovasjonsbiler i Kristiansund ble færre for kanskje meget lang tid fremover, og kommunens renovasjonstjeneste (for de private husholdningene i hele Kristiansund) i verste fall derved ble forringet?

Er det noen som gir blanke i om vi renovatører i (langt) større grad enn nødvendig kan skade oss og/eller bli forgiftet på jobb på grunn av (uventet) berøring av ukjente harde, spisse og/eller forurensede gjenstander som er puttet i feil dunker og/eller feil mottakspunkter ellers - gjenstander som til og med er gratis å levere på riktig måte?

Er det noen som ikke respekterer oss renovatører, våre arbeidsoppgaver og vår helse, og som ikke interesserer seg for å bidra til at både personellmessig og kjøremateriellmessig helse hos renovasjonen i Kristiansund fortsatt holdes ordentlig ved like?

Var det noen som regnet med at det aldri ville bli noen som kom til å belyse dette i Facebook og i Google Plus? Som dere ser, har de i så fall gjort regning uten vert.

Som nevnt helt i begynnelsen av dette innlegget, får jeg bare ta mulige represalier fra min arbeidsgiver fordi jeg fant det nødvendig på denne måten å si fra om alt dette.

Uansett handler dette om respekt for oss renovatører og vårt virke - OG om sikkerheten for både renovatørene og renovasjonsbilene.

Vennlig hilsen

Terje Sund
Renovasjon
Enhet for kommunalteknikk
Kristiansund kommune
PB 178
6501 KRISTIANSUND N.

Post has attachment
Angående de opplysningene som det linkes til nedenfor, ber jeg vennligst om at følgende punkter legges merke til:

1: Som man ser, er det vanlige enhetspriser som gjelder i de syv dagene i år med utvidede åpningstider; det er ikke noe som er gratis å levere på Hagelin som ikke er gratis å levere ellers i året! Forskjellen er at åpningstidene er utvidet i disse syv dagene.

2: De spesifikt nevnte åpningstidene for gjenbrukshallen på Hagelin gjelder varesalg og -utstilling. LEVERING av salgbare varer til gjenbrukshallen kan foregå så lenge det er åpent hos avfallsmottaket generelt. HVA som er salgbart, er som vanlig opp til betjeningen hos gjenbrukshallen å avgjøre.

http://www.kristiansund.kommune.no/nyheter/nyheter-fra-kommunen/utvidet-apningstid-pa-miljostasjonen-pa-hagelin.53657.aspx

Post has attachment
Oversikt over åpningstider i påsken 2017 for kommunale kontorer, barnehagene, helsestasjon, bibliotek, gjenbrukshall og avfallsmottak i Kristiansund, og over innkjøring av avfall (søppelkjøring) i denne byen:

http://www.kristiansund.kommune.no/nyheter/nyheter-fra-kommunen/apningstider-paska-2017.53602.aspx

Når det er åpent på Kristiansund kommunes selvsorteringsstasjon på Hagelin i forbindelse med påsken:

Uke 15/2017:

Mandag 10. april: Kl. 07.30 - 14.30.
Tirsdag 11. april: Kl. 07.30 - 14.30.
Onsdag 12. april: Kl. 07.30 - 11.30.
Torsdag 13. april: Stengt.
Fredag 14. april: Stengt.

Uke 16/2017:

Mandag 17. april: Stengt.
Tirsdag 18. april: Kl. 07.30 - 14.30.
Onsdag 19. april: Kl. 07.30 - 14.30.
Torsdag 20. april: Kl. 07.30 - 19.00.
Fredag 21. april: Kl. 07.30 - 14.30.

NB! I hele uke 15 og hele uke 16 holdes Kristiansund kommunes gjenbrukshall på Hagelin stengt for salg og utstilling.

I dag, 30.03.2017, begynte jeg å få spørsmål om når det er åpent på Kristiansund kommunes selvsorteringsstasjon på Hagelin i forbindelse med påsken.

Åpningstidene er følgende:

Uke 15/2017:

Mandag 10. april: Kl. 07.30 - 14.30.
Tirsdag 11. april: Kl. 07.30 - 14.30.
Onsdag 12. april: Kl. 07.30 - 11.30.
Torsdag 13. april: Stengt.
Fredag 14. april: Stengt.

Uke 16/2017:

Mandag 17. april: Stengt.
Tirsdag 18. april: Kl. 07.30 - 14.30.
Onsdag 19. april: Kl. 07.30 - 14.30.
Torsdag 20. april: Kl. 07.30 - 19.00.
Fredag 21. april: Kl. 07.30 - 14.30.

NB! I hele uke 15 og hele uke 16 holdes Kristiansund kommunes gjenbrukshall på Hagelin stengt for salg og utstilling.

Beklager! Det viser seg likevel at Kristiansund kommunes gjenbrukshall på Hagelin skal være ordinært åpen for salg og utstilling i dag tirsdag 21. februar 2017 kl. 12.00 - 14.30.

God dag.

NB! Kristiansund kommunes gjenbrukshall på Hagelin vil være stengt for salg og utstilling i dag tirsdag 21. februar 2017 pga. betydelig jobbfravær hos kommunens renovasjonsavdeling.

Dette til orientering.

Post has attachment

Post has attachment
Angående levering av avfall på den kommunale Hagelin Miljøstasjon i Kristiansund (vist på side 2 av 2 på det som det er linket til) fra private husholdninger:

Året 2016 er jo tilbakelagt, og følgende enhetspriser (ikke avrundet) inklusive mva. (moms) for 2017 gjelder med umiddelbar virkning:

- Levering av rene masser / fyllmasse: (Fremdeles) kr. 0,20 pr. kg = kr. 200,- pr. tonn - ingen minsteavgift.

- Levering av hageavfall: kr. 1,07125 pr. kg = kr. 1071,25 pr. tonn - ingen minsteavgift.

- Levering av matavfall / våtorganisk avfall i omlasterstasjon (der hvor kverneanlegget på Hagelin var for en god del år siden): kr. 2,3425 pr. kg = kr. 2342,50 pr. tonn - MEN minsteavgift pr. levering pr. kjøretøy er kr. 181,25 ~ kr. 181,-. - Levering av annet avfall som ikke er gratis å levere (restavfall etc.): kr. 1,8075 pr. kg = kr. 1807,50 pr. tonn - MEN minsteavgift pr. levering pr. kjøretøy oppad til og med 100 kg er kr. 181,25 ~ kr. 181,-.

http://www.nir.mr.no/Handlers/fh.ashx?MId1=670&FilId=376

Post has attachment
Oversikt over

renovasjonshenting i Kristiansund første halvår i 2017
renovasjonsinnkjøring for helligdager i Kristiansund første halvår i 2017
kommunal miljøstasjon inkl. gjenbrukshall i Kristiansund
kommunale returpunkter i Kristiansund

finner man ved å klikke på følgende link: http://www.nir.mr.no/Handlers/fh.ashx?MId1=670&FilId=376
Wait while more posts are being loaded