הוספת עמודות עם נתוני ציון איכות

נכון להיום, ניתן לצפות בציוני איכות בעזרת הוספת עמודת ציון איכות, או עמידה ממושכת עם העכבר על בועת הטקסט שליד מילות המפתח. בקרוב ניתן יהיה להוסיף עמודות המפרטות את מרכיבי ציון האיכות, וכן נתונים לגבי ציון איכות היסטורי. נתונים אלו יוכלו לסייע לכם לשפר את ציון האיכות, וכן לראות מגמות ושינויים בציון האיכות של כל מילה. לפרטים:

https://goo.gl/a294eo
Shared publiclyView activity