Profile cover photo
Profile photo
AVOISS TAXI
26 followers -
AVOISS TAXI – lēts taksometrs Rīgā. Izsaukt taksometru Rīgā, Jūrmalā. | AVOISS TAXI – недорогое такси в Риге. Заказать такси в Риге, Юрмале. | AVOISS TAXI – low-cost taxi, Riga. Book a cheap taxi in Riga, Jurmala.
AVOISS TAXI – lēts taksometrs Rīgā. Izsaukt taksometru Rīgā, Jūrmalā. | AVOISS TAXI – недорогое такси в Риге. Заказать такси в Риге, Юрмале. | AVOISS TAXI – low-cost taxi, Riga. Book a cheap taxi in Riga, Jurmala.

26 followers
About
Posts

Post has attachment
Taxis should be accessible; therefore we offer the price per kilometer − 0.25 LVL / 0.36 EUR! 

The tariff for our regular clients by booking a taxi by phone, or through the feedback form:
- Order a taxi: the cost of boarding - 0.45 LVL (0.64 EUR).
- Rate: price per one kilometer - 0.25 LVL (0.36 EUR).
- Time rate: price per a minute - 0.10 LVL (0.14 EUR). 

Obviously, AVOISS TAXI provides additional services to serve our clients: taking care of the youngest passengers – we have cars equipped with children's car seats; if you can’t drive your car because of some reason, then the service "designated driver" is for you, just one call to the dispatching service of our taxi and two drivers will come, one will deliver your car - the second will escort, (the tariff of this service is calculated by the taximeter from the location of the car - to the place you will specify, and the price of the trip just doubles); a hungry client - yes, our taxi company can deliver the food, taking it from the place of order, and the driver can wait until you satisfy your hunger before a trip by AVOISS TAXI. 
Add a comment...

Post has attachment
Такси должно быть доступно, поэтому мы предлагаем цену за километр 0.25 LVL / 0.36 EUR! 

Тариф для наших постоянных клиентов заказав такси по телефону, или через форму:
- Заказ такси: стоимость посадки - 0.45 LVL (0.64 EUR).
- Тариф: стоимость одного километра - 0.25 LVL (0.36 EUR).
- Временной тариф: стоимость минуты - 0.10 LVL (0.14 EUR). 

Разумеется, AVOISS TAXI предоставляет дополнительные сервисы по обслуживанию наших клиентов: забота о самых юных пассажирах - в нашем таксопарке есть машины оборудованные детскими сиденьями; по какой-то причине не можешь управлять своим автомобилем, услуга "трезвый водитель" для тебя, только один звонок в диспетчерскую службу нашего такси, и приедут два водителя, один отгонит твой автомобиль - второй сопровождает, (тариф данной услуги высчитывается по счётчику такси, с места нахождения автомобиля - до места указанного тобой, а стоимость поездки, просто удваивается); голодный клиент – да, наша таксомоторная компания может доставить еду, забрав ее с места заказа, а еще водитель может подождать, пока ты утолишь свой голод, перед поездкой с AVOISS TAXI. 
Add a comment...

Post has attachment
Taksometram jābūt pieejamam, tādēļ mūsu piedāvātā cena par kilometru ir 0.25 LVL / 0.36 EUR! 

Tarifs mūsu pastāvīgajiem klientiem, kuri izsauc taksometru pa tālruni vai, aizpildot veidlapu: 
- Taksometra izsaukšana: nolīgšanas cena - 0.45 LVL (0.64 EUR). 
- Tarifs: maksa par vienu kilometru - 0.25 LVL (0.36 EUR). 
- Laika tarifs: minūtes cena - 0.10 LVL (0.14 EUR). 

Protams, AVOISS TAXI piedāvā papildu pakalpojumus mūsu klientiem: rūpes par pašiem jaunākajiem pasažieriem, proti, mūsu autoparkā ir mašīnas, kas aprīkotas ar bērnu sēdeklīšiem; ja parādās iemesli, kāpēc tu nevari vadīt savu automašīnu, ir pieejams "skaidrā šofera" pakalpojums, tikai viens tālruņa zvans un pie tevis atbrauks divi autovadītāji, viens aizbrauks tavu mašīnu, otrs – pavadīs (šāda pakalpojuma tarifs tiek aprēķināts pēc taksometra skaitītāja no automašīnas atrašanās vietas līdz tevis norādītājam galamērķim, bet brauciena maksa vienkārši tiek dubultota); klients ir neēdis − jā, taksometru pārvadājumu uzņēmums var piegādāt pārtiku, paņemot to no pasūtījuma vietas, turklāt viņš var arī pagaidīt, kamēr tu remdēsi savu izsalkumu līdz braucienam ar AVOISS TAXI. 
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded