Profile cover photo
Profile photo
saifur ashaqi
2,264 followers -
Berkarya untuk sesama agar hidup terasa lebih berguna
Berkarya untuk sesama agar hidup terasa lebih berguna

2,264 followers
About
Communities and Collections
Posts

Post has attachment
Kisah Orang Shalih Bertemu Nabi Ilyas Di Lembah Jordan
Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, dari Ibrahim bin Abdullah bin Al-Mughirah, dari Abdullah, berkata: Telah bercerita kepadaku ayahku bahwa pengurus sebuah masjid berkata kepada Walid bin Abdul Malik: “Sesungguhnya Nabi Khidir sholat setiap malam di masjid”. Da...
Add a comment...

Post has attachment
Kisah Seorang Wali Allah Bertemu Nabi Ilyas
Berkata Abul Hasan bin Al-Munadi: Bercerita kepada kami Ahmad bin Mulaib, dari Yahya bin Said, dari Abu Ja’far Al-Kufi, dari Abu Umar An-Nasibiy, dia berkata: “Aku pergi mencari Maslamah bin Masqalah di kota Syam. Maslamah bin Masqalah dikenal banyak orang ...
Add a comment...

Post has attachment
Kisah Imam Al-Ghazali Menyapu Lantai Dengan Tangannya
Suatu ketika Imam Al-Ghazali menjadi imam di sebuah masjid. Tetapi adiknya yang bernama Ahmad tidak mau berjama’ah bersamanya, lalu Imam Al-Ghazali berkata kepadanya ibunya : “Wahai ibu, perintahkan adikku Ahmad agar shalat mengikutiku, supaya orang-orang t...
Add a comment...

Post has attachment
Kisah Ulama Besar Mencium Tangan Penjual Dawet
Mbah Dullah (KH. Abdullah Salam) Sewaktu akan memberi sambutan, tiba-tiba turun dari panggung, padahal di depan panggung sudah duduk para kiai, pejabat pusat maupun daerah dan ribuan santri maupun tamu undangan. Mbah Dullah turun dan langsung pergi menemui ...
Add a comment...

Post has attachment
Kisah Pemuda Melihat Istana Para Syuhada Yang Wafat Di Laut
Diceritakan, ketika Hasan Al-Bashri berceramah di hadapan jamaahnya, tiba-tiba datang seseorang yang matanya kehijau-hijauan. Melihat yang demikian Hasan Al-Bashri bertanya kepadanya: “Apakah memang begini engkau sejak dilahirkan oleh ibumu atau ini sebagai...
Add a comment...

Post has attachment
Kisah Nabi Khidir Mengajarkan Pelajaran Hidup
Diriwayatkan oleh Hammad bin Umar, dari A-Sara bin Khalid, dari Ja’far bin Muhammad, dari ayahnya, dari datuknya Ali bin Husain, katanya pembantu mereka pernah berlayar menaiki perahu. Ketika dia hendak berlabuh tiba-tiba dia melihat di pantai ada seorang l...
Add a comment...

Post has attachment
Kisah Nabi Khidir Menjadi Hakim
Diriwayatkan oleh Saif dalam kitab Al-Futuh, bahwa satu jemaah berada bersama Saad bin Abi Waqqas, maka mereka melihat Abu Mahjan berperang, maka yang meriwayatkan ini pun menceritakan kisah Abu Mahjan secara panjang lebar. Dari kesimpulan ceritacerita mere...
Add a comment...

Post has attachment
Orang Miskin Yang Dijamin Surga Oleh Nabi
Suatu hari, Nabi duduk-duduk bersama para sahabat. Lalu lewatlah seorang sahabat yang miskin, tiba-tiba Nabi bersabda, “Ini dia calon penghuni surga”. Sontak, para sahabat kaget tapi tidak mengungkapkannya di hadapan Nabi. Lain hari, setiap Nabi melihat sah...
Add a comment...

Post has attachment
Kumpulan Karomah Syaikh Nawawi Al-Bantani
1.)  Menjadikan Telunjuknya Sebagai Penerang (Lampu) Pada suatu waktu beliau pernah mengarang kitab dengan menggunakan telunjuk beliau yang dijadikan sebagai lampu, saat itu dalam sebuah perjalanan. Karena tidak ada cahaya dalam syuqduf atau rumah-rumahan, ...
Add a comment...

Post has attachment
Kisah Pertemuan Syaikh Nawawi Al-Bantani dengan Ulama Jawa
Dahulu, sewaktu Syaikh Nawawi Al-Bantani mudik ke tanah Jawa (Banten). Syaikh Nawawi Al-Bantani mengadakan pertemuan dengan para ulama Jawa terutama sahabat-sahabatnya sewaktu menuntut ilmu di Mekkah. Di antaranya; Syaikh Kholil Bangkalan, Syaikh Sholeh Dar...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded