Profile

Cover photo
Farhad JV
614,407 views
AboutPosts

Stream

Farhad JV

تک و دو بیتی ناب  - 
 
Farhad JV originally shared:
 
به دیدار اجل باشد
اگر شادی کنم روزی
به بخت واژگون باشد
اگر خندان شوم گاهی...
 ·  Translate
10
Add a comment...

Farhad JV

تک و دو بیتی ناب  - 
 
Farhad JV originally shared:
 
در میان هفت دریا تخته بندم کرده است
باز می گوید که چابک باش و دامن تر مکن
#ابیات-ادبیات
 ·  Translate
16
hanna ziba's profile photo
 
بسيار عالي
مرسي
 ·  Translate
Add a comment...

Farhad JV

تک و دو بیتی ناب  - 
 
Farhad JV originally shared:
 
کمند زلف بر گردن گذشتی روزی از صحرا
هنوز از دور گردن می کشد آهوی صحرایی
#صائب
 ·  Translate
8
Add a comment...

Farhad JV

چندبیتی های نــــاب  - 
 
Farhad JV originally shared:
 
بهار گشت, ز خود عارفانه بیرون آی
اگر ز خود نتوانی ز خانه بیرون آی
از این قلمرو کثرت, که خاک بر سر آن
به ذوق دیدن یار یگانه بیرون آی
ز سنگ لاله برآمد ز خاک سبزه دمید
چه می شود؟ تو هم از کنج خانه بیرون آی
#صائب
 ·  Translate
10
Add a comment...

Farhad JV

چندبیتی های نــــاب  - 
 
همرهان نازنینیم از سفر بازآمدند
بدگمانم تا چرا بی آن پسر بازآمدند
او مگر از نازکی آهسته تر می راند اسب؟
یا خود ایشان از رهی دیگر مگر بازآمدند؟
تو کجایی ای پسر؟ جانم برفت از انتظار...
تو نمی آیی؟ دگرها از سفر بازآمدند
دیر شد تا نامه ای از تو نیامد سوی ما
گر چه چندین قاصدان نامه بر بازآمدند
    *      *         *        *
آه از آن ساعت که همزادان او با چشم تر
بی برادر، خون چکان نزد پدر بازآمدند

"کمال الدین اسماعیل"
 ·  Translate
5
1
Add a comment...

Farhad JV

تک و دو بیتی ناب  - 
 
آن که دائم هوس سوختن ما می کرد
کاش می آمد و از دور تماشا می کرد...
 ·  Translate
16
2
Add a comment...

Farhad JV

شعر کلاسیک  - 
 
Farhad JV originally shared:
 
به دیدار اجل باشد
اگر شادی کنم روزی
به بخت واژگون باشد
اگر خندان شوم گاهی...
 ·  Translate
5
Add a comment...

Farhad JV

تک و دو بیتی ناب  - 
 
Farhad JV originally shared:
 
برق را در خرمن مردم تماشا کرده است
آن که پندارد که حال مردم دنیا خوش است
#ابیات-ادبیات
 ·  Translate
11
1
Add a comment...

Farhad JV

تک و دو بیتی ناب  - 
 
Farhad JV originally shared:
 
ز بحری دارم امید خلاصی
که هر موجش مزار ناخدایی است...
#ابیات-ادبیات
 ·  Translate
8
hanna ziba's profile photo
 
به به
Add a comment...

Farhad JV

چندبیتی های نــــاب  - 
 
روزه دارم من و افطار من از لعل لب است
آری افطار رطب در رمضان مستحب است
وقت ماه رمضان زلف میفشان که فقیه
بخورد روزه خود را؛ به گمانش که شب است...
"لا ادری"
 ·  Translate
18
4
Farhad JV's profile photomohammad tehraani's profile photo
2 comments
 
شاعرش مرحوم شاطر عباس صبوحی  هست که فردی بی سواد هم بوده اینم شعر کاملش
روزه دارم من و افطارم از آن لعل لب است
آری افطار رطب در رمضان مستحب است
روز ماه رمضان زلف میفشان که فقیه
بخورد روزه خود را به گمانش که شب است
زیر لب وقت نوشتن همه کس نقطه نهند
این عجب نقطه خال تو به بالای لب است
یارب این نقطه که به بالا بنهاد
نقطه هرجا غلط افتاده مکیدن ادب است
شحنه اندر عقب است و من از آن می ترسم
که لب لعل تو آلوده به ماء العنب است
منعم از عشق کند زاهد و آگه نبود
شهرت عشق من از ملک عجم تا عرب است
عشق آنست که از روی حقیقت باشد
هرکه را عشق مجازیست حمال الحطب است
گر صبوحی به وصال رخ جانان جان داد
سودن چهره به خاک سر کویش ادب است
 ·  Translate
Add a comment...

Farhad JV

تک و دو بیتی ناب  - 
 
ای دل از پست و بلند روزگار اندیشه کن
در برومندی ز قحط برگ و بار اندیشه کن

از نسیمی دفتر ایام برهم می‌خورد
از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه کن

روی در نقصان گذارد ماه چون گردد تمام
چون شود لبریز جامت، از خمار اندیشه کن...

"صائب"
 ·  Translate
5
Add a comment...

Farhad JV

تک و دو بیتی ناب  - 
 
در میان هفت دریا تخته بندم کرده است
باز می گوید که چابک باش و دامن تر مکن
 ·  Translate
7
1
Add a comment...
Basic Information
Gender
Male