Profile cover photo
Profile photo
Khỏe đẹp 24h
276 followers -
Những người biết thích nghi với thế giới là những người biết đứng dậy tìm kiếm hoàn cảnh mình mong muốn, và nếu không thể tìm thấy, họ sẽ tạo ra nó. - George Bernard Shaw -
Những người biết thích nghi với thế giới là những người biết đứng dậy tìm kiếm hoàn cảnh mình mong muốn, và nếu không thể tìm thấy, họ sẽ tạo ra nó. - George Bernard Shaw -

276 followers
About
Posts

Post has attachment
CAY nồng tựa lá trầu xanh
ĐẮNG lòng em tiễn chân anh theo người
CUỘC tình mây gió chơi vơi
ĐỜI không duyên nợ, ta rời xa nhau
NUÔI mộng mơ với ước ao
TA đành chôn giấu niềm đau ngút ngàn
LỚN lên gặp cảnh bẽ bàng

LÒNG em chua xót, lỡ làng vì đâu ?
NGƯỜI hun hút tựa bóng câu
GIAN tham, vui thú nhà lầu, xe hơi
DỐI người, lừa đất gạt trời
DẠY rằng mê mải ăn chơi quên làm
TA buồn, sân, hận, si, tham
KHÔN ngoan buông bỏ, đêm nằm ngủ ngon.

THANH VÂN 19h32' ngày 24/4/2015

Website: http://suanonnewzealand.com/
Photo

Post has attachment
CAY nồng tựa lá trầu xanh
ĐẮNG lòng em tiễn chân anh theo người
CUỘC tình mây gió chơi vơi
ĐỜI không duyên nợ, ta rời xa nhau
NUÔI mộng mơ với ước ao
TA đành chôn giấu niềm đau ngút ngàn
LỚN lên gặp cảnh bẽ bàng

LÒNG em chua xót, lỡ làng vì đâu ?
NGƯỜI hun hút tựa bóng câu
GIAN tham, vui thú nhà lầu, xe hơi
DỐI người, lừa đất gạt trời
DẠY rằng mê mải ăn chơi quên làm
TA buồn, sân, hận, si, tham
KHÔN ngoan buông bỏ, đêm nằm ngủ ngon.

THANH VÂN 19h32' ngày 24/4/2015

Website: http://suanonnewzealand.com/
Photo

Post has attachment
CAY nồng tựa lá trầu xanh
ĐẮNG lòng em tiễn chân anh theo người
CUỘC tình mây gió chơi vơi
ĐỜI không duyên nợ, ta rời xa nhau
NUÔI mộng mơ với ước ao
TA đành chôn giấu niềm đau ngút ngàn
LỚN lên gặp cảnh bẽ bàng

LÒNG em chua xót, lỡ làng vì đâu ?
NGƯỜI hun hút tựa bóng câu
GIAN tham, vui thú nhà lầu, xe hơi
DỐI người, lừa đất gạt trời
DẠY rằng mê mải ăn chơi quên làm
TA buồn, sân, hận, si, tham
KHÔN ngoan buông bỏ, đêm nằm ngủ ngon.

THANH VÂN 19h32' ngày 24/4/2015

Website: http://suanonnewzealand.com/
Photo

Post has attachment
CAY nồng tựa lá trầu xanh
ĐẮNG lòng em tiễn chân anh theo người
CUỘC tình mây gió chơi vơi
ĐỜI không duyên nợ, ta rời xa nhau
NUÔI mộng mơ với ước ao
TA đành chôn giấu niềm đau ngút ngàn
LỚN lên gặp cảnh bẽ bàng

LÒNG em chua xót, lỡ làng vì đâu ?
NGƯỜI hun hút tựa bóng câu
GIAN tham, vui thú nhà lầu, xe hơi
DỐI người, lừa đất gạt trời
DẠY rằng mê mải ăn chơi quên làm
TA buồn, sân, hận, si, tham
KHÔN ngoan buông bỏ, đêm nằm ngủ ngon.

THANH VÂN 19h32' ngày 24/4/2015

Website: http://suanonnewzealand.com/
Photo

Post has attachment
CAY nồng tựa lá trầu xanh
ĐẮNG lòng em tiễn chân anh theo người
CUỘC tình mây gió chơi vơi
ĐỜI không duyên nợ, ta rời xa nhau
NUÔI mộng mơ với ước ao
TA đành chôn giấu niềm đau ngút ngàn
LỚN lên gặp cảnh bẽ bàng

LÒNG em chua xót, lỡ làng vì đâu ?
NGƯỜI hun hút tựa bóng câu
GIAN tham, vui thú nhà lầu, xe hơi
DỐI người, lừa đất gạt trời
DẠY rằng mê mải ăn chơi quên làm
TA buồn, sân, hận, si, tham
KHÔN ngoan buông bỏ, đêm nằm ngủ ngon.

THANH VÂN 19h32' ngày 24/4/2015

Website: http://suanonnewzealand.com/
Photo

Post has attachment
CAY nồng tựa lá trầu xanh
ĐẮNG lòng em tiễn chân anh theo người
CUỘC tình mây gió chơi vơi
ĐỜI không duyên nợ, ta rời xa nhau
NUÔI mộng mơ với ước ao
TA đành chôn giấu niềm đau ngút ngàn
LỚN lên gặp cảnh bẽ bàng

LÒNG em chua xót, lỡ làng vì đâu ?
NGƯỜI hun hút tựa bóng câu
GIAN tham, vui thú nhà lầu, xe hơi
DỐI người, lừa đất gạt trời
DẠY rằng mê mải ăn chơi quên làm
TA buồn, sân, hận, si, tham
KHÔN ngoan buông bỏ, đêm nằm ngủ ngon.

THANH VÂN 19h32' ngày 24/4/2015

Website: http://suanonnewzealand.com/
Photo

Post has attachment
CAY nồng tựa lá trầu xanh
ĐẮNG lòng em tiễn chân anh theo người
CUỘC tình mây gió chơi vơi
ĐỜI không duyên nợ, ta rời xa nhau
NUÔI mộng mơ với ước ao
TA đành chôn giấu niềm đau ngút ngàn
LỚN lên gặp cảnh bẽ bàng

LÒNG em chua xót, lỡ làng vì đâu ?
NGƯỜI hun hút tựa bóng câu
GIAN tham, vui thú nhà lầu, xe hơi
DỐI người, lừa đất gạt trời
DẠY rằng mê mải ăn chơi quên làm
TA buồn, sân, hận, si, tham
KHÔN ngoan buông bỏ, đêm nằm ngủ ngon.

THANH VÂN 19h32' ngày 24/4/2015

Website: http://suanonnewzealand.com/
Photo

Post has attachment
CAY nồng tựa lá trầu xanh
ĐẮNG lòng em tiễn chân anh theo người
CUỘC tình mây gió chơi vơi
ĐỜI không duyên nợ, ta rời xa nhau
NUÔI mộng mơ với ước ao
TA đành chôn giấu niềm đau ngút ngàn
LỚN lên gặp cảnh bẽ bàng

LÒNG em chua xót, lỡ làng vì đâu ?
NGƯỜI hun hút tựa bóng câu
GIAN tham, vui thú nhà lầu, xe hơi
DỐI người, lừa đất gạt trời
DẠY rằng mê mải ăn chơi quên làm
TA buồn, sân, hận, si, tham
KHÔN ngoan buông bỏ, đêm nằm ngủ ngon.

THANH VÂN 19h32' ngày 24/4/2015

Website: http://suanonnewzealand.com/
Photo

Post has attachment
CAY nồng tựa lá trầu xanh
ĐẮNG lòng em tiễn chân anh theo người
CUỘC tình mây gió chơi vơi
ĐỜI không duyên nợ, ta rời xa nhau
NUÔI mộng mơ với ước ao
TA đành chôn giấu niềm đau ngút ngàn
LỚN lên gặp cảnh bẽ bàng

LÒNG em chua xót, lỡ làng vì đâu ?
NGƯỜI hun hút tựa bóng câu
GIAN tham, vui thú nhà lầu, xe hơi
DỐI người, lừa đất gạt trời
DẠY rằng mê mải ăn chơi quên làm
TA buồn, sân, hận, si, tham
KHÔN ngoan buông bỏ, đêm nằm ngủ ngon.

THANH VÂN 19h32' ngày 24/4/2015

Website: http://suanonnewzealand.com/
Photo

Post has attachment
CAY nồng tựa lá trầu xanh
ĐẮNG lòng em tiễn chân anh theo người
CUỘC tình mây gió chơi vơi
ĐỜI không duyên nợ, ta rời xa nhau
NUÔI mộng mơ với ước ao
TA đành chôn giấu niềm đau ngút ngàn
LỚN lên gặp cảnh bẽ bàng

LÒNG em chua xót, lỡ làng vì đâu ?
NGƯỜI hun hút tựa bóng câu
GIAN tham, vui thú nhà lầu, xe hơi
DỐI người, lừa đất gạt trời
DẠY rằng mê mải ăn chơi quên làm
TA buồn, sân, hận, si, tham
KHÔN ngoan buông bỏ, đêm nằm ngủ ngon.

THANH VÂN 19h32' ngày 24/4/2015

Website: http://suanonnewzealand.com/
Photo
Wait while more posts are being loaded