V lednovém newsletteru najdete mj. články o našem partnerství prestižní akce Strategické fórum, o našich vzdělávacích akcích nebo o dalším vývoji novelizace zákona o rozhodčím řízení. Newsletter si přečtěte zde: http://www.urmr.cz/newsletter/2012-01.php?id=29.
Photo
Shared publicly