Profile cover photo
Profile photo
elvis plesescu
PAZA LEGILOR VIETII.CINE IUBESTE NU FURÀ.CINE ARE DRAGOSTE IARTÀ.CINE SE TRAGE DIN IUBIRE NU MINTE.CINE IUBESTE O SINGURÀ FEMEIE,NU CURVESTE,NU PREACURVESTE.CINE ARE UN STÀPÎN SE FERESTE DE ADULTER.DECI,ESTE VALABILÀ URMÀTOAREA DESCOPERIRE :CEI CARE NU ACCEPTÀ PAZA LEGILOR,SÎNT DIN AFARA LUMINII,FII NEASCULTÀTORI AI ÎNTUNERICULUI.DA?SI DE CE NU SE DUC ÎN LOCUL DE ORIGINE?PE CINE AJUTÀ,ÎNFILTRATI PRINTRE OAMENII PÀCII.EU CRED CÀ CIPURILE TREBUIESC PUSE PE CEI CARE ÎNCALCÀ LEGEA PÀCII.CE SPUNETI DE UN CONTROL,RENCESÀMÎNT ÎN ROMÂNIA?SÀ STIM CINE A DIVORTAT,DE CE,PE CINE AVANTAJEAZÀ.EUROPA ESTE PROTEJATÀ DE ARMATA NATO.CINE CAUTÀ ILEGALITATE,NU O POATE FACE AICI ÎN ROMÂNIA.CINE DORESTE DEZORDINE,SÀSI CAUTE ÎN DESERT LOCUL.
PAZA LEGILOR VIETII.CINE IUBESTE NU FURÀ.CINE ARE DRAGOSTE IARTÀ.CINE SE TRAGE DIN IUBIRE NU MINTE.CINE IUBESTE O SINGURÀ FEMEIE,NU CURVESTE,NU PREACURVESTE.CINE ARE UN STÀPÎN SE FERESTE DE ADULTER.DECI,ESTE VALABILÀ URMÀTOAREA DESCOPERIRE :CEI CARE NU ACCEPTÀ PAZA LEGILOR,SÎNT DIN AFARA LUMINII,FII NEASCULTÀTORI AI ÎNTUNERICULUI.DA?SI DE CE NU SE DUC ÎN LOCUL DE ORIGINE?PE CINE AJUTÀ,ÎNFILTRATI PRINTRE OAMENII PÀCII.EU CRED CÀ CIPURILE TREBUIESC PUSE PE CEI CARE ÎNCALCÀ LEGEA PÀCII.CE SPUNETI DE UN CONTROL,RENCESÀMÎNT ÎN ROMÂNIA?SÀ STIM CINE A DIVORTAT,DE CE,PE CINE AVANTAJEAZÀ.EUROPA ESTE PROTEJATÀ DE ARMATA NATO.CINE CAUTÀ ILEGALITATE,NU O POATE FACE AICI ÎN ROMÂNIA.CINE DORESTE DEZORDINE,SÀSI CAUTE ÎN DESERT LOCUL.
About
Posts

ANUNTATI PE DACIAN CIOLOS,CÀ ULTIMA URGENTÀ DE REZOLVAT ÎN ROMÂNIA,ESTE SÀMI ACORDE LOCUINTÀ.SÎNT MULTUMIT SI CU O CASÀ VAGON LOCATIV CU O SOBÀ.SÎNT ÎN STRADÀ.ASTA NU ÎNSEAMNÀ CÀ TREBUIE SÀ IES DIN TARA MEA.SÀ NU MÀ FORTEZE,PRECUM PONTA,DE AM STAT ÎN ZÀPADÀ ANI DE ZILE.ACEASTA ESTE ULTIMA MISIUNE PENTRU DACIAN CIOLOS ÎN REGIM DE URGENTÀ.TELEFON CONTACT 0752477732 NICU.
Add a comment...

Ce noutăți ai?LA MULTI ANI DRAGÀ,IUBITÀ ROMÂNIE.
Add a comment...

Post has shared content
ANCA DUMA.ESTE NORMAL SÀ VERIFICI TELEFONUL DE ATÎTEA MULTE ORI,DOAR ÎN CAZUL GRIJILOR FATÀ DE PÀRINTI,FAMILIE.TICURI NOI,AM AFLAT CÀ UNII OAMENI,AU ÎNCEPUT SÀ FIE GELOSI PE BISERICÀ SI SLUJITORII EI.UN GARD AL BISERICII A FOST DISTRUS,MATERIALE FURATE,UN TIC NOU LA CARE NU MAM ASTEPTAT.
Sigur ai văzut persoane care au un nou tic comportamental: verificarea telefonului mobil. Sunt persoane care isi verifica telefonul mobil de peste 200 de ori pe zi! Mai multe in studiul de ‪#‎peblog‬
http://www.ancaduma.ro/2015/09/29/stiai-verifici-telefonul-200/
Add a comment...

Post has shared content
POATE AVEA SI BISERICA POLITIA EI PROPRIE.UMILINTÀ,SUFERINTÀ,AJUNGE PÎNÀ ACUM ÎN 2015.ESTE VREMEA,SÀ NE ANGAJÀM PROPRIA SECURITATE.
Add a comment...

Post has shared content
ROMÂNIA CAZ DESCHIS.Fiecare individ, face o remarcà bazat pe o anumità învàtàturà.Trebuie sà respectàm idea fiecàruia.Nu avem o altà ciornà de orientare,decît cea logicà.Ràmînem cu dorinta creàrii unor idei standard,pe care sà le folosim în interesul progresului ROMÂNIEI.O altà idee care nu corespunde cotelor standard,o primim cu respect,dar nu o utilizàm.Fiecare individ are idea lui si nu trebuie îndepàrtat ci ajutat sà primeascà o viziune nouà standard.Eu cred cà cea mai bunà mentalitate,pentru crearea ideilor de viitor,este de a gîndi militàreste cu baza pàcii.De gîndim si expunem idei cu baze din diferite domenii,stationàm.Deci,cazul ROMÂNIA ràmîne deschis,datorità nevoilor de mentalitate militarà de pace.Gîndesti ca un cetàtean militar,esti continu în pazà cu idei si actiuni progresive.Acum,odatà cu anul 2016,ROMÂNIA nu mai are nevoie de un grup opozitional,care sà functioneze în parlament sau politicà.Demarajul economiei,progresul populatiei,trebuie realizat fàrà opozitia politicà.Timpul ràscumpàrat.
Add a comment...

Post has shared content
Mie îmi place lumina zilei,sà pot admira luminile din oameni.Noaptea nu este pentru admiratie terestrà.Luminile nu sînt naturale.Singura priveliste plàcutà de admirat noaptea,este bolta înstelatà atît.Pentru a dobîndi o altà mentalitate de viziune,te îndemn sà mergi cît ai luminà.Întunericul te tine în minciunà.Nu mai adora frumosul pàmîntesc,mai mult decît pe IISUS HRISTOS.pace sà ai în luminà.
.....prin Cluj....
Fotograf Matei ANDREI.
Photo
Add a comment...

EXISTÀ O VARIANTÀ POSIBIL EXISTENTÀ ÎN FUNCTIUNE LA 1973-1989:NU STIA NIMIC DESPRE GALANTARELE FÀRÀ MARFÀ.PRODUSELE PROASPETE SI RARE LE MÎNCAU ÎN ASCUNS CEI DIN CERCUL COMUNIST SECURIST.CÎND SE FÀCEA FILMARE,AVEAU GRIJÀ SÀ NU SE VADÀ RAFTURILE GOALE.NU STIA NICI DE CARTELELE DE PÎINE.ASA CUM TRÀIA LA PALAT,CREDEA CÀ ROMÂNII TRÀIESC LA FEL DE BINE CA LA PALAT.CÎND VENEA ÎN VIZITÀ,STIAU EI CUM SÀ NU SE VADÀ.DECI,ROMÂNIA SA TREZIT ÎN 2015,SÀ AFLE DESPRE O ÎNTREAGÀ ECHIPÀ,SUB ACOPERIRE,CARE SA OCUPAT DE SUBJUGAREA POPULATIEI.A FOST JUDECAT REPEDE,SÀ NU VORBEASCÀ DESPRE CEI CARE,PROBABIL IA PRINS CU HOTIA.FACEM O TRANSVERSALÀ PÎNÀ LA 2015 SI AVEM DOVADA DESPRE HOTII DE ATUNCI.REPET,NU STIA DE SUFERINTA POPORULUI.GALANTARELE AVEAU O ALTÀ MISIUNE,MARFA ERA PENTRU DUSMANII LUI,CARE AVEAU NEVOIE DE A TRAGE SI POPORUL ÎN ACEASTÀ DUSMÀNIE,PENTRU AL ÎNDEPÀRTA.IATÀ AVETI DOVADA ÎN 2015,DESPRE CEI CARE MINTEAU PE CEAUSESCU.
Add a comment...

ÎN ROMÂNIA NU MAI MERGE CU VRÀJEALA.CINE VREA SÀ SE LAUDE CU SEXUL,SÀ SE DUCÀ PESTE HOTARE.CINE SE AFISEAZÀ CA EDUCATORI ÎN PORNOGRAFIE SAU PROSTITUTIE,ÎSI MÎNJESTE PÀRINTII,FAMILIA SI NEAMURILE DIN CARE SE TRAGE.SÀ NU CREDETI CÀ DE HULITI PRIN ACTIUNI ROMÂNIA,NE FACETI RÀU NOUÀ.PE VOI ÎNSIVÀ SÀ VÀ FIE SPURCÀCIUNEA.O SÀ FIM ATÎT DE MULTI MUNCITORI,DAR NU O SÀ FACEM CA MINERII.VÀ CONSTRUIM UN GARD,SÀ NE PUTEM DEOSEBI.LA RÀPIREA DIN VÀZDUH,SÀ SE VADÀ CURVELE SI CEI CARE MUNCESC.
Add a comment...

Text AVEM NEVOIE DE SALARIU 10 EURO PE ORÀ.
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded