Shared publicly  - 
 
Sống và Chết ...!
49
9
Đức Anh Phạm's profile photoTrần Nhi's profile photoNguyễn Công Huy's profile photoTruong To's profile photo
8 comments
Translate
Translate
 
tôi thấy , hình như bạn rất am hiểu về giáo lý nhà Phật?bạn có hay đi Chùa ko?
Translate
Add a comment...