Shared publicly  - 
 
Sống và Chết ...!
50
10
huyền lê's profile photoKiểm Lê's profile photokhanh nguyen's profile photothúy trần's profile photo
8 comments
Translate
Translate
 
tôi thấy , hình như bạn rất am hiểu về giáo lý nhà Phật?bạn có hay đi Chùa ko?
Translate
Add a comment...