Κυπριακό: Προσδοκίες για λευκό καπνό
Συνεχίζονται διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό στη Γενεύη. Η πρόοδος στα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη διακυβέρνηση και το εδαφικό ζήτημα ενδέχεται να λειτουργήσει καταλυτικά και στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Λευκό καπνό από το παλάτι των εθνών στη Γενε...
Shared publicly