این خالی بندی تو فیلما با لگد میزنن در و باز میکنن کس شر ِ چند بار امتحان کردم کار نمیکنه
Translate
98
3
armin gh's profile photoardeshia a's profile photoSaeed k's profile photoHadi Floyd's profile photo
17 comments
 
من یه بار زدم بَد صدایی داد
بابام گفت :
یه بار دیگه درا با پات باز کردی
همین جک سوسماریا تو کیونت فرو میکنم
( اشاره به جک سوسماری)
Translate
 
اکسسوآر ِ صحنه تون خوب نبوده :)
Translate
Translate
 
من یه بار این کارو کردم شیشه بالا در شکست خورد تو سرم ملت یه ساعت بهم می خند
Translate
Translate
 
من یه بار زدم تو خونه بابابزرگم در از وسط شکست رفت تو.بابابزرگم تا یه سال جواب سلامم رو نمیداد. نتیجه اینکه به درش بستگی داره.
Translate
 
راه داره. تو یکی از پستهای قدیمی تر خودم با عکس توضیح دادم چه جوری میشه
Translate
 
فامیل دور: در بسته رو چجوری دوباره بستی؟ من یادت دادم اینجوری ببندی؟
Translate
 
خوشم مياد همه هم يه بارو تجربه كردند :))
Translate
 
من رو در چوبی واحدمون تست کردم جواب داد.
موقع شلوغیای ۸۸ هم مردم ریختن تو پارکینگ ما یمی از این گاردیا با لگد چفت آهنی رو شکوند.
Translate
 
منم یه بار امتحان کردم خونه دوستم بودم خونشون آتیش گرفت مجبور بودم در بشکونم تا بتونن برن بیرون
Translate
ba bak
 
پات سالمه حالا؟
Translate
 
من یه باربا لگد زدم درباز شد رفتم تو دیدم بابام خوابه یه فص از خجالتم در اومد
بچه بودم نوجون جوگیر فیلم شدم... بابام تو خونه خواب بود
Translate
Translate
 
منم امتحان کردم جواب نمیده
Translate
 
میشه ... باس با فرانت کیک صاف بزنی بالای دستگیره .امتحان کردم
با کتف و اینا نمیشه .کس شعری بیش نیست
Translate
Add a comment...