کی این گربه های بیشعور فرهنگ استفاده از پل عابر پیاده رو یاد میگیرن ؟!
این مسئولین چه غلطی میکنن پس!؟ چرا فرهنگ سازی نمیکنن ؟!
Translate
کی این گربه های بیشعور فرهنگ استفاده از پل عابر پیاده رو یاد میگیرن ؟! این مسئولین چه غلطی میکنن پس!؟ چرا فرهنگ سازی نمیکنن ؟! 0 نظرات: ارسال يک نظر. پیام قدیمی تر صفحه اصلی. اشتراک در: نظرات پيام (At...
87
Azadeh AzadicA's profile photo
 
کم تو این مملکت بهشون ظلم میشه؟ شما هم هی گیر بدین. یعنی چی؟ تا حالا شده تو سطل آشغال دنبال غذا بگردی آقای ممد پوری؟ هر وقت به اون درجه رسیدی تازه حال گربه های خیابونی رو میتونی درک کنی
Translate
Translate
Add a comment...