W ramach rządowego programu „Praca więźniów” otwarto kolejną halę produkcyjną w Zakładzie Karnym w Potulicach
W Zakładzie Karnym w Potulicach otwarto nową halę produkcyjną, w której znajdzie zatrudnienie 30 osadzonych. Prace przy budowie realizowane były przez Państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Meblarskiego i Budownictwa z Potulic, które na podstawie umowy z Zakładem Karnym w Potulicach będzie dzierżawić wybudowaną halę. Środki finansowe na realizację projektu w całości pochodziły z dotacji z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Należy podkreślić, że Zakład Karny w Potulicach od wielu lat prowadzi współpracę z ww. inwestorem w zakresie produkcji meblarskiej. Obecnie firma zatrudnia ponad 50 skazanych.
http://www.sw.gov.pl/pl/aktualnosci/news,45930,w-ramach-rzadowego-programu.html
http://bydgoszcz.tvp.pl/28236091/wiecej-wiezniow-bedzie-skladac-meble

PhotoPhotoPhotoPhoto
16.12.2016
4 Photos - View album
Shared publicly