Więcej w sercu – rzecz o symbolach narodowych

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie i Rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczęły wspólny program edukacyjny poświęcony symbolom narodowym i znakom patriotycznym. Program adresowany jest do skazanych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych okręgu rzeszowskiego.

http://www.sw.gov.pl/pl/aktualnosci/news,45835,wiecej-w-sercu--rzecz-o.html
http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/1,85548,21181368,moda-nastala-na-dziary-z-lupaszka.html

Photo
Photo
30.12.2016
2 Photos - View album
Shared publicly