Akcja charytatywna „Świąteczna Paczka
Funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych już po raz 4 zaangażowali się w akcję charytatywną „Świąteczna Paczka” dla potrzebujących dzieci z gminy Olszanica.

http://www.sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-rzeszow/zaklad-karny-uherce-mineralne/news,46245,akcja-charytatywna.html

PhotoPhotoPhotoPhoto
29.12.2016
4 Photos - View album
Shared publicly