NYTT UNDER VÅREN 2018
Boka musiksagor med pysselstund efteråt! Barn tillsammans med sin vuxne får tillverka enkla typer av masker, och kan fortsätta leka sagan hemma.

Aktuella musiksagor att boka:

NÄR MÅNEN FÖRSVANN
I den stjärnklara natten vaktar herdepojken Muate byns djur. Plötsligt försvinner månen. Utan månen är det svårare att spåra lejon...
Efter en folksaga från Tanzania, med sånger från olika afrikanska länder.

MIRA OCH MONSTREN
Mira bor med sin mamma i ett stort hus med många människor.
Bakom huset finns en skog. I skogen växer det stjärnor i mossan och träden
kan sjunga…
Lyssna till många olika musikinstrument, sjung med om du har lust.

Jag fortsätter dessutom att spela klassikerna SAGAN OM VANTEN och BOCKARNA BRUSE.
Photo
Shared publicly