Profile cover photo
Profile photo
ערוץ התורה
571 followers -
ערוץ התורה "לחטוף דבר תורה בכל שעה"
ערוץ התורה "לחטוף דבר תורה בכל שעה"

571 followers
About
ערוץ's posts

Post has attachment
Photo

Post has attachment
הפסוק הראשון בפרשת שופטים מרמז לנו מה כדאי וצריך לעשות לפני כל החלטה חשובה שלוקחים?!

Post has attachment

Post has attachment
חברים יקרים, מעלים לכם קטע נדיר מסוגו
שמומלץ מאד לצפות

🔷🔸🔸🔸🔸👑🔸🔸🔸🔸🔷
🌟בואי כלה שבת מלכתא🌟
פרשת קרח
🕯זמני הדלקת נרות🕯
—---------------------------------
קרית שמונה 19:21 (מוצ"ש 20:21)
—---------------------------------
צפת/ מירון 19:21 (מוצ"ש 20:21)
—---------------------------------
טבריה 19:20 (מוצ״ש 20:20)
—---------------------------------
חיפה/ קריות 19:22 (מוצ"ש 20:22)
—---------------------------------
חדרה/ נתניה 19:22 (מוצ"ש 20:22)
—---------------------------------
גוש דן 19:21 (מוצ"ש 20:21)
—---------------------------------
ירושלים 19:19 (מוצ"ש 20:19)
—---------------------------------
באר שבע 19:19 (מוצ"ש 20:19)
—---------------------------------
אילת 19:14 (מוצ"ש 20:14)
—-------------------------------—
☝️שימו לב, אם איזור מגוריכם לא מצויין בטבלה הנ״ל, התייחסו לאיזור הקרוב אליכם.
—---------------------------------
☝️לנוהגים כמנהג ירושלים
40 דקות לפני השקיעה: 19:09
—---------------------------------
☝️אפשר לאחר ב-10 דקות את כניסת השבת מהשעות הנ״ל.
—---------------------------------
מוגש מ"ערוץ התורה"
🍷שבת שלום ומבורך🍷
🔹🔸🔸🔸🔸🔷🔸🔸🔸🔸🔹

"דקה עם אבא" יום שישי | כ"ה סיון
🔹הילולת הצדיקים היום🔹
🕯רבן שמעון בן גמליאל זי"ע 🕯רבי חנינה סגן הכהנים זי"ע 🕯רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול זי"ע 🕯רבי דב בריש מביאלא זי"ע 🕯רבי חיים סופר זי"ע.
🔹הילולת הצדיקים בשבת🔹
🕯רבי יונתן בן עוזיאל זי"ע 🕯רבי יוסי בן קיסמא זי"ע 🕯רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זי"ע 🕯רבי רפאל יוסף בן רובי זי"ע 🕯רבי אברהם יהושע השיל ממוגלניצה זי"ע.

▫️התפילה היומית▫️
"פרנסה בשפע"

רבונו של עולם אנא השם, פרנסנו וכלכלנו ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים, כי אין אנו יודעים שום דרך ועצה איך להמשיך פרנסה, כי אם עליך לבד אנו נשענים, עליך השלכנו את יהבנו ואתה תכלכלנו אבינו שבשמים, האלהים הרועה אותנו מעודנו, תן לנו פרנסותינו וכל מחסורינו בשפע גדול קודם שנצטרך להם בקדושה ובטהרה גדולה כרצונך הטוב, בלי שום טרדות ובלבולים כלל, באופן שנזכה לשוב בתשובה שלמה לפניך ולהיות כרצונך הטוב תמיד. (ליקוטי תפילות חלק ב' תפילה ה)

"שתף" עם חבר👥
מוגש מ"ערוץ התורה"

Post has attachment
הפתגם היומי
שתף...
מוגש מערוץ התורה
Photo

Post has attachment
הפתגם היומי
Photo

"דקה עם אבא" יום ראשון | כ' סיון
🔹הילולת הצדיקים היום🔹
🕯רבי חיים מרדכי לובטון זי"ע 🕯רבי זאב מרחמסטריבקה ב"ר יוחנן זצ"ל 🕯רבי צבי הירש מנדבורנא זצ"ל.

▫️תפילה▫️
יהי רצון מלפניך השם אלהינו ואלהי אבותינו שאזכה להחזיק יראי השם באמת העוסקים בתורתך ובמצותיך באמת, להחזיקם ולתמכם ולהספיקם כל מחסורם אשר יחסר להם ולא יבלבל אותי מזה שום מונע ומעכב, רק אתחזק תמיד להרבות בצדקה לעניים הגונים, ולפזר ממון הרבה על כל צרכי מצוה ותלמוד תורה, בפרט על כל דבר שהוא זכות הרבים לדורות ואהיה חזק בבטחון בשמך הגדול הקדוש והנורא, שאתה תגמר בעדי לטובה תמיד ולא תעזב אותי לעולם. (ליקוטי תפילות חלק א' תפילה קלז)

"שתף" עם חבר👥
מוגש מ"ערוץ התורה"

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded