Profile

Cover photo
Mausoom Ahmed
36 followers|16,278 views
AboutPosts

Stream

Mausoom Ahmed

Shared publicly  - 
 
ޖީއެސްޓީ އަކީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަށް ރައްޔަތުމީހާ އަތުން ސަރުކާރަށް ނަގާ އެއްޗެއް، މިދޭން މިޖެހުނީ ޤާނޫނުން އެކަން ލާޒިމުކުރާތީ، އެއްވެސް ޙާލެއްގަ މިއީ ވިޔަފާރި ކުރާ ބަޔަކު އަމިއްލައަށް ނަގާ އެއްޗެއްނޫން. އެހެންނަމަވެސް މީރާ އިން ބައެއފަހަރު ކުރާ ޢިއުލާން ތަކުން ހީވަނީ މީ ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުން ނަގަން އުޅޭއެއްޗެއް ހެން. މިއޮޅުން ނާރާ ގޮތަށް ޖީއެސްޓީ ގެ ބަލަދުވެރި މީރާ އިން ރައްޔަތު މީހާ ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭނެ.
3
Add a comment...

Mausoom Ahmed

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

Mausoom Ahmed

Shared publicly  - 
1
Mausoom Ahmed's profile photo
 
Vagu faisaa
Add a comment...

Mausoom Ahmed

Shared publicly  - 
 
Mausoom Ahmed hung out with 1 person.Mausoom Ahmed
Mausoom Ahmed's profile photoMausoom Ahmed's profile photo
Mausoom Ahmed was in a video call with 1 other
1
Add a comment...
People
In their circles
184 people
Have them in circles
36 people
Ahmed Saam's profile photo
Kashfi Siddiqui's profile photo
MaRiYaM MaNdHi's profile photo
Ahmed Hamid's profile photo
Abdhul Rahman Nizam's profile photo
محمود سعدان's profile photo
shar hee dher ainthu's profile photo
Ibrahim Rasheed's profile photo
Links
Story
Tagline
Jalapeno