Profile

Cover photo
Mausoom Ahmed
44 followers|140,059 views
AboutPosts

Stream

Mausoom Ahmed

Shared publicly  - 
 
ޖީއެސްޓީ އަކީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަށް ރައްޔަތުމީހާ އަތުން ސަރުކާރަށް ނަގާ އެއްޗެއް، މިދޭން މިޖެހުނީ ޤާނޫނުން އެކަން ލާޒިމުކުރާތީ، އެއްވެސް ޙާލެއްގަ މިއީ ވިޔަފާރި ކުރާ ބަޔަކު އަމިއްލައަށް ނަގާ އެއްޗެއްނޫން. އެހެންނަމަވެސް މީރާ އިން ބައެއފަހަރު ކުރާ ޢިއުލާން ތަކުން ހީވަނީ މީ ވިޔަފާރި ކުރާ މީހުން ނަގަން އުޅޭއެއްޗެއް ހެން. މިއޮޅުން ނާރާ ގޮތަށް ޖީއެސްޓީ ގެ ބަލަދުވެރި މީރާ އިން ރައްޔަތު މީހާ ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭނެ.
3

Mausoom Ahmed

Shared publicly  - 
President Nasheed, on a visit to Haa Alif atoll Dhihdhoo, engages in a heated discussion with the natives.
2

Mausoom Ahmed

Shared publicly  - 
Apple has started sending invitations for the media event which will showcase iPhone 5 . According to the sources who received the invitation , the date is set
2

Mausoom Ahmed

Shared publicly  - 
Here is a collection of Top iPhone 5 Concept Designs we have seen so far in the year 2011 . iPhone 5 launch is on 4th of October when we will know how the
2

Mausoom Ahmed

Shared publicly  - 
Follow the steps mentioned below to Downgrade iOS 5 beta 7 to iOS 4.3.3 firmware on your iPhone 4 . Important Prerequisite - Need to have shsh blobs for
1

Mausoom Ahmed

Shared publicly  - 
2
In their circles
192 people
Have them in circles
44 people
Ahmed Aryph's profile photo
‫محمود سعدان‬‎'s profile photo
saaima mohamed's profile photo
Mohamed Athif's profile photo
Hassan Schiyax's profile photo
shaby ahmed's profile photo
Venkateswara Traders's profile photo
Huzerm Hiyaz's profile photo
Ahmed Shiham's profile photo

Mausoom Ahmed

Shared publicly  - 
GridTab jailbreak app brings iPad like tabs on iPhone and iPod. See more tabs in one screen as shown below and select which tab you want to open instead of
2

Mausoom Ahmed

Shared publicly  - 
1

Mausoom Ahmed

Shared publicly  - 
1
Mausoom Ahmed's profile photo
 
Vagu faisaa

Mausoom Ahmed

Shared publicly  - 
Now make video calls using Facetime on 3G . There is no setup and with one click you can start making video calls to other devices . Facebreak requires no
2

Mausoom Ahmed

Shared publicly  - 
 
Mausoom Ahmed hung out with 1 person.Mausoom Ahmed
Mausoom Ahmed's profile photoMausoom Ahmed's profile photo
Mausoom Ahmed was in a video call with 1 other
1
People
In their circles
192 people
Have them in circles
44 people
Ahmed Aryph's profile photo
‫محمود سعدان‬‎'s profile photo
saaima mohamed's profile photo
Mohamed Athif's profile photo
Hassan Schiyax's profile photo
shaby ahmed's profile photo
Venkateswara Traders's profile photo
Huzerm Hiyaz's profile photo
Ahmed Shiham's profile photo
Links
Story
Tagline
Jalapeno