مشاورین و کارشناسان مرکز پرورش کودک دوزبانه ی مادران امروز هر روز هفته پاسخگوی سوالات شما عزیزان می باشند :
 سرکار خانم هدا اسللامی / مربی کارگاه های مادر و کودک دوزبانه / کمک مربی کارگاه های کودکان / مشاور تهیه ی محصولات تخصصی / مدیر گروه مجازی کودکان دوزبانه در تلگرام
امکان مشاوره ی تلفنی رایگان و مجازی
09012913278

سرکار خانم زهرا محمدی / کارشناس اجرایی و برنامه ریزی سایت مادران امروز / مشاور تخصصی پرورش کودک دوزبانه / مدیر گروه کودکان دوزبانه ی تلگرام / امکان مشاوره در تلگرام

@zahra_moham

سرکار خانم آنیسا / مشاور تخصصی تهیه ی محصولات و روش های کار با کودکان دوزبانه / مدیر گروه محصولات مادران امروز در تلگرام/مدیر کانال مادران امروز در تلگرام / امکان مشاوره در تلگرام
 @Madaranemrooz1

با اطلاعاتی دقیق و موشکافانه راه دوزبانگی کودکان خود را علمی ، آزموده شده و استثنایی انتخاب کنید.
Shared publicly