Profile cover photo
Profile photo
سعید علی حسینی
سلامتی آزادی آرامش
سلامتی آزادی آرامش
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has attachment
دیگری از نظرم گر برود باکی نیست
تو، که معشوقی و محبوبی و منظور، مرو.
سلامتی آزادی آرامش
Photo

Post has attachment
سلامی دیگر، گردشی دیگر، سالی دیگر و حکایتی دیگر، آینده‌ای سرشار از سلامتی، آزادی و آرامش داشته باشید.
سعید علی حسینی
Alihosseini.net
Photo

Post has attachment
#اقتصاد #تدبیر
نگاهی به مقادیر شاخص توسعه انسانی دو چیز را نشان میدهد: اول: ایران در 30 سال اخیر بیشترین شدت رشد را در بین تمام کشورها داشته! دوم: رشد شدید ایران در شاخص توسعه انسانی مربوط به رشدش در دو زیرشاخص آموزش و بهداشت بوده، در حالی که شاخص درآمد ملی در تمام سی سال تقریبا ثابت باقی مانده است. این یعنی ما نیاز به تدبیر اقتصاد داریم. هر کدام از شاخص‌ها صرف نظر از وضعیت سایر شاخص‌ها به سمت حداکثر رشد خود حرکت می‌کنند، ولی کم‌کم سایر شاخص‌ها اثر کاهشی-افزایشی یا تضعیفی-تقویتی خود را بر همدیگر اعمال می‌کنند.
@alhsc 🌼 سلامتی 🌸 آزادی 🍀 آرامش
سعید علی حسینی
www.alihosseini.net
Photo

Post has attachment
#اقتصاد
سرمایه‌گذاری بر کودکان امروز، رهبران فردا!
www.alihosseini.net
کانال goo.gl/7FLztM     @alhsc
Photo

Post has attachment
#تدبیر
نتیجه تضمین موقعیت شغلی مدیران
www.alihosseini.net
کانال goo.gl/7BM6QF     @alhsc
Photo

Post has attachment
#اقتصاد #راهکارها
مؤلفه‌های اصلی در طرح اصلاح نظام اقتصادی و راهکارها
✅ سعید علی حسینی کد 6797
Alihosseini.net
goo.gl/yj7zan        @alhsc
Photo

Post has attachment
#تدبیر #راهکار
مؤلفه‌های اصلی در طرح اصلاح نظام تدبیر و راهکارها
✅ سعید علی حسینی کد 6797
Alihosseini.net
goo.gl/rOzifJ        @alhsc
Photo

Post has attachment
#تدبیر #راهکار
مؤلفه‌های اصلی در طرح اصلاح نظام تدبیر و راهکارها
✅ سعید علی حسینی کد 6797
www.alihosseini.net
goo.gl/rOzifJ        @alhsc
Photo

Post has attachment
#راهکارها: شعار سلامتی، آزادی، آرامش با اصلاح و دگرگونی سه نظام تدبیر، اقتصاد، آموزش.
برای تأمین نیازمندی‌های مشخص‌شده، الگوی پیشرفت مبتنی بر توجه همزمان به عدالت و پیشرفت با سه مؤلفه زیر معرفی می‌شود:
1⃣ نظام تدبیر
2⃣ نظام اقتصاد
3⃣ نظام آموزش

✅ سعید علی حسینی کد 6797
goo.gl/lA1cSA        @alhsc
Photo

Post has attachment
الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی برای تأمین نیازهای انسانی.
سعید علی حسینی کد 6797
goo.gl/lA1cSA        @alhsc
Photo
Wait while more posts are being loaded