Profile cover photo
Profile photo
‫דרורי - וירז'נסקי - אורלנד ושות', עורכי דין ועורכי פטנטים‬‎
8 followers
8 followers
About
דרורי - וירז'נסקי - אורלנד ושות', עורכי דין ועורכי פטנטים's posts

Post has attachment
דירוג legal500 לשנת 2016 לתחום הקניין הרוחני

במסגרת דירוג משרדי עורכי הדין בישראל בתחום הקניין הרוחני שפורסם ביום 13.4.2016, פרסם מדריך הדירוג הבינלאומי legal500 את משרדי עורכי הדין המובילים בישראל במספר תחומי עיסוק. במסגרת זו, נבחר משרד 'דרורי - וירז'נסקי - אורלנד' כאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחום הקניין הרוחני. 
 
לדירוג המלא ראו:
http://www.legal500.com/c/israel/intellectual-property
Photo

Post has attachment
מבחני הדמיון להפרת מדגם

בית המשפט העליון באנגליה תמך בהחלטת בית המשפט לערעורים, לפיה חברת פי.אמ.אס לא הפרה את מדגמה הרשום של חברת מגמטיק בשל מובחנות בין העיצובים של החברות.

לסקירה:
http://www.dwo.co.il/%D7%9E%D7%91%D7%97%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%93%D7%92%D7%9D


Post has attachment

Post has attachment
דירוג גלובס DUN'S 100 לשנת 2016 לתחום הקניין הרוחני

במסגרת דירוג משרדי עורכי הדין בישראל בתחום הקניין הרוחני שפורסם בחודש מרץ 2016, פרסם מדריך הדירוג "גלובס DUN'S 100" את משרדי עורכי הדין המובילים בישראל במספר תחומי עיסוק. במסגרת זו, נבחר משרד 'דרורי - וירז'נסקי - אורלנד' כאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחום הקניין הרוחני

לדירוג המלא:
http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001107868
Photo

Post has attachment
דירוג IP Stars לשנת 2016 לתחום הקניין הרוחני

משרד 'דרורי - וירז'נסקי - אורלנד' נבחר בידי מדריך הדירוג הבינלאומי Managing Intellectual Property כאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחום הפטנטים

במסגרת דירוג משרדי עורכי הדין בישראל בתחום הקניין הרוחני שפורסם בחודש פברואר 2016, פרסם מדריך הדירוג הבינלאומי Managing Intellectual Property את משרדי עורכי הדין המובילים בישראל במספר תחומי עיסוק. במסגרת זו, נבחר משרד 'דרורי - וירז'נסקי - אורלנד' כאחד ממשרדי עורכי הדין המובילים בישראל בתחום הפטנטים.

לדירוג המלא ראו:
http://www.ipstars.com/firms/drori-werzansky-orland/fijegitv

Post has attachment
זכויות יוצרים בפסל
סקירת פסק הדין המרתק בעניין גרשון קניספל נ' עיריית חיפה - תביעה העוסקת בהפרת זכות יוצרים של הפסל גרשון קניספל, אשר הקים פסל בצורת תבליט גדול על קיר בית ספר בחיפה. מבלי ליידעו ניתצה העירייה את האריחים שהרכיבו את הפסל וזרקה אותם כפסולת.
לסקירה:
http://www.dwo.co.il/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%AA_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%A1%D7%AA_%D7%A4%D7%A1%D7%9C

Post has attachment
רישום בינלאומי של סימן מסחר – פרוטוקול מדריד

בשנת 1989 התקבלה במדריד אמנה שנועדה לאחד ולייעל את הרישום וההרמוניזציה של סימני המסחר בעולם. משאישררה ממשלת ישראל את האמנה, ניתן לבצע רישום של סימן מסחר בעולם במקום אחד מרוכז, במקום ע"י רישום בכל מדינה ומדינה. בשנת 2003 תוקנה פקודת סימני המסחר כדי לאפשר את הרישום המהיר הנ"ל, כחלק ממאמציה של ישראל ביום מן הימים להתקבל כחברה באיחוד האירופי ובשנת 2007 נכנסו לתוקף תקנות פרוטוקול מדריד לאיפשור שיטת הרישום בהתבסס על הפרוטוקול.
במאמר זה אנו נסקור את התהליך לרישום סימן מסחר באמצעות פרוטוקול מדריד, את היתרונות להליך זה וחסרונותיו.

למאמר:
http://www.trade-mark.co.il/?p=2406

Photo

Post has attachment
בקשה בינלאומית לפטנט

פטנט הוא זכות בלעדית לממציא למנוע מאחרים לעשות שימוש בהמצאתו. הזכות לפטנט היא זכות טריטוריאלית, כלומר רק במדינות שבהן הוגשה בקשה לרישום פטנט לגבי ההמצאה ולאחר שהבקשה תאושר ויוענק פטנט, יהיה בעל הפטנט מוגן. למרות אופיו הטריטוריאלי של הפטנט, ישנה אפשרות להגיש בקשה לרישום פטנט במישור הבינלאומי. זאת באמצעות הגשת בקשה באמצעות אחת המדינות החברות באמנה לשיתוף פעולה בפטנטים. בקשה זו נקראת בקשת PCT והיא מוגשת מכוח אמנת Patent Cooperation Treaty.

למאמר:
http://intellectual-property.co.il/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%A4%D7%98%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99/
Post has attachment
רישום פטנטים לאפליקציה (תוכנה)

בראשית מאמר זה אנו נסקור את האפשרות להגנה על רעיונות בתחום התוכנה (להבדיל מחומרה) בדרך של רישום פטנט בארה”ב. ככלל, יתר מדינות העולם אינן מאפשרות רישום פטנט על תוכנה כשלעצמה, אלא רק כאשר תוכנה זו משולבת בחומרה. בהמשך המאמר אנו נסקור גם את המצב המשפטי בישראל.

למאמר:
http://intellectual-property.co.il/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%A4%D7%98%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%90%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%94/

Post has attachment
בקשת פטנט זמנית

יזמים וממציאים רבים אשר נמצאים בשלביהם המוקדמים של פיתוח רעיון, מעוניינים בקבלת הגנה משפטית לרעיונותיהם, הגנה אשר תאפשר את “פרסום עצמי” של הרעיון לגורמים שונים מבלי שהדבר יחשב כפרסום קודם אשר בעתיד עלול לשלול את הפטנט לכשיוגש. כך למשל קורה לרוב כאשר קם הצורך בחשיפת הרעיון בפני משקיעים או שותפים אסטרטגיים לצורך גיוס משאבים כלכלים עבור פיתוח ההמצאה.

לבעיה זו יש בדרך כלל שני פתרונות מרכזיים: האחד, חתימה על הסכם סודיות (אשר יתרונותיו וחסרונותיו מפורטים במאמר – הסכם סודיות בעד ונגד) והשני, הגשת בקשת פטנט זמני. פתרונות אלו נועדו להתמודד עם בעיה של מחסור בזמן ומחסור במשאבים כספיים לצורך רישום פטנט מלא ומקיף.

למאמר:
http://intellectual-property.co.il/%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%AA-%D7%A4%D7%98%D7%A0%D7%98-%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%AA/

Wait while more posts are being loaded