Profile cover photo
Profile photo
Johnnysi Nysi
12 followers -
...a vit' jè nà fregatùr.... jòsh' a tè j crè pùr....!!!!!
...a vit' jè nà fregatùr.... jòsh' a tè j crè pùr....!!!!!

12 followers
About
Johnnysi Nysi's posts

Post has attachment
**
Mbrissiòn’ d’ottòbr’ …na ràsc’ di sòl s’affàcc’ da  jìnd’
a li nùvul’ …y ti vèn’ a distùrbà a cujèt’ di  la’pantàgn’…, Quèss’a’ nujòs’ sciurnàt’ 
d’ottobr’ ca nà’vòl’pàss’…!!! Stòc’a quà a pàss’ u tièm’ fascènn’ annànz’j a grèt’ da lu ripàr’ di nà spècchja
...

Post has attachment
Terr’…
Terr’…   Terr’
amàr’ da do ti nì scappàst’     Luntàn’ pì nà nì sènt’ chiù l’ardòr’   Ardòr’ ca  ti jèr' trasùt’ jìnd’o
cirvièdd, Diffic’l da scurdà,  Tant’ cà agn’ jann’ ti fàscèv’ turnà… Ogn’ vòt’ pinzàv’ ca quèdd’ jèr’
l’ultim’ Ma po’ u sapìv’ cà nang’jè...

Post has attachment

Post has attachment
**
 J passàt nànn'... jùrn' dòp' jùrn' si nè sciùt' n'ànn'... ...ma li pinzièr' stòn' sèmp' cu tè....! t'èr' vulùt' disc' ci sàp c'è còs'... ...ma tu lu sè già sènz' ca ti li dìc'...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded