Shared publicly  - 
 
برای همه ما پیش اومده که احساس کنیم به یادگیری یک سری مسائل نیاز داریم. یکی از گزینه ها برای حل این مسئله شرکت در یک دوره آموزشی هستش
1