Profile cover photo
Profile photo
Vartan Matiossian
64 followers
64 followers
About
Posts

Post has attachment
Why Syrian Armenians Are voiding Turkey
Sibil Hurtas In large part because of the Syrian civil war that began in 2011, today there are  3,585,738 Syrians in Turkey, according to official numbers. As
a result of the war, Kurds and Turkmens sought refuge in neighboring
countries such as Jordan, L...
Add a comment...

Post has attachment
The Prophets, Angels, & Churches of ‘Armenia!’
  Gini Alhadeff One small display in an exhibition can grab you by the collar. In the
case of “Armenia!” at the Metropolitan Museum, it was the image of a
spherical wide-eyed crab in a ridged armor swallowing Alexander the
Great, along with his ship and ...
Add a comment...

Post has attachment
Նոր ժամանակներ, նոր աւանդութիւններ
  ԱՆԱՐԺԱՆ ԴՊԻՐ Անմիջապէս նշեմ, գրութիւնս նոր ժամանակներու աւանդութիւններու
ուսումնասիրութեան նուիրուած որեւէ աշխատանքի չի վերաբերիր, այլ պարզապէս՝
ցաւալի հաստատումէ մը առաջնորդուած է: Մեր ներկայի ժամանակներէն դեռ մինչեւ քանի մը տարի առաջ, երբ հայախօս
երդ...
Add a comment...

Post has attachment
From Mundane Details to Great Revelations
Taleen Babayan   One simple — yet key — question set
into motion 30 years of research: how many Armenians were actually
massacred during the Armenian Genocide? This question was posed to Dr. Sarkis Karayan in 1971, when he
was serving as chief of the Ame...
From Mundane Details to Great Revelations
From Mundane Details to Great Revelations
armeniaca-haygagank.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Armenian Studies Chairs and Directors Meet to Discuss the Future of the Field
On September 29, the majority of current Armenian
Studies Chairs and Directors in the United States, along with
representatives of the Society for Armenian Studies (SAS), National
Association for Armenian Studies and Research (NAASR), and Calouste
Gulbe...
Add a comment...

Post has attachment
ARF Archives Open to the Public for First Time
Aram Arkun   For the first time in their history, a
substantial portion of the archives of the Armenian Revolutionary
Federation (ARF) and the first Republic of Armenia, held in the Hairenik
Building in Watertown, have been opened to the public. On the e...
Add a comment...

Post has attachment
Օտարամոլ, հայերէն խօսքը չգնահատող խցիկի տէրը եւ հոտող ձուկը
ԱՆԱՐԺԱՆ ԴՊԻՐ Ասպարէզիս բերմամբ՝ ամէն օր եւ ամբողջ օրը կը կարդամ անվերջ լուրեր ու
յօդուածներ, գլխաւորաբար Հայութեան եւ Հայաստանին վերաբերող: Կը պատահի,
որ անոնց մէջ հանդիպիմ ծուռ բաներու, զորս բանականութեան կշիռին վրայ դնելէ
եւ ներողամտութեան բովէն անցընե...
Add a comment...

Post has attachment
Hrag Papazian Explores Armenian Identity in Turkey
Aram Arkun   Hrag Papazian, a Lebanese-Armenian
graduate student in his late 20s, is studying the Armenians of Turkey.
He came to the United States recently to give a series of lectures at
the Institute of Armenian Studies at the University of Southern
...
Add a comment...

Post has attachment
Թաւրիզի հայագիտական Բ. գիտաժողով
Ուրբաթ, 28 Սեպտեմբեր եւ Երկուշաբթի, 1
Հոկտեմբեր 2018-ին, Ատրպատականի հայոց թեմին մէջ տեղի ունեցաւ Թաւրիզի
հայագիտական Բ․ գիտաժողովը՝ հովանաւորութեամբ եւ նախագահութեամբ թեմի առաջնորդ Գերշ․ Տ․ Գրիգոր եպս․ Չիֆթճեանի։ Ըստ կազմակերպիչ յանձնախումբի
հաղորդած տե...
Add a comment...

Post has attachment
Սմբուկին առեղծուածները
Սմբուկը եւ լոլիկը այն երկու բանջարեղէններն են (թէեւ ըստ էութեան, առաջինը պտուղ մըն է), որոնց օտար անունները՝ պատընճան եւ թոմաթես, լայնօրէն
տարածուած են խօսակցական արեւմտահայերէնին մէջ։ Հարկաւ, այս հաստատումը կը
վերաբերի այն անձերուն, որոնք ըստ երեւոյթին դ...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded