Profile cover photo
Profile photo
Farsin Mostofi
2 followers
2 followers
About
Farsin's posts

دوستان گرامی
ما متاسفانه فرهنگ کتاب خوانی ، و بیشتر از ان تاریخ خوانی نداریم ، هی در بوق و کرنا میزنند : مصدق نفت را ملی کرد ، مصدق نفت را ملی کرد. هیچ کس نمیگوید با این کار بدون تفکر و با عجله ، سها م ایران را در بقیه شرکت های تابعه (٢٧% یا ٢٥% ) از دست دادند ، که البته در آمد آن شرکت ها از جمله شرکت حمل و نقل نفت ، و سهام شرکت نفت ایران و انگلیس ( که ایران صاحب سهم در ان بود ) در اکتشافات در ممالک دیگر و بیش از ٣٠ شرکت بزرگ دیگرا را از سال ٣٢ ، که این خود درآمدی بسیار بیش از فقط نفت ایران بود را برای از ان زمان به بعد از دست داد و ایران بعد از مصدق بالا جبا ر به قرار داد کنسرسیوم تن داد چون اوضاع اقتصادی به زیر صفر رسیده بود و مملکت ور شکسته بود و میبایستی به سرعت فروش نفت از سر گرفته میشد .
این است که من همیشه در نوشته هایم از همه ایرانیان و به ویژه جوانان میخواهم :: کتاب بخوانید و به ویژه تاریخ و از ان مهم تر تاریخ مملکت خودمان را ، ( البته تاریخ را و نه تنها نوشته های مصدق اللهی را به تنهایی )، که آنها تنها به قاضی رفته اند و را ضی بر گشته اند. و با واقعیات فاصله ها دارند.

Post has attachment
 
 
 
افشای دزدی برادران لاریجانی و ولی وقیح برابر است با :
از بین بردن  شئونات جمهوری اسلامی !!!!  == عدم  حفظ مصالح کشور!!!! == تلخ شدن کام ملت !!!! == این  اظهارات جرم است و برابر با بد اخلاقی !!!!
وا ی به حال مملکتی که روسای قوه  مجریه ، قوه قضاییه و قوه مقننه اش و از همه بهتر رهبر ان با هم و با فساد و افشای فساد چنین بر خورد میکنند .
  گفته اند که :
خاندانی که تو باشی محرم
وای بر پشم .... اهل حرم

Post has attachment
No Comment
Photo

Post has shared content
از قدیم گفته اند :
اگر عرضه کالایی انقدر خوب و ارزان بود ، بایستی در اصالت ان و در دزدی نبودن ان شک کرد ، ما مردم ایران خودمان ، خودمان را فریب دادیم و کالایی را که به عنوان نمونه ١٠٠٠ واحد ارزش دا شت ، و خمینی جنایتکار ، حقه باز ، دغل ، نا  ایرانی آنرا به قیمت ١٠ واحد پیشنهاد کرد را ، بی دقت و شناخت خریدیم ، متاسفانه مانند " اره ای"  است که بما فرو کرده اند ، نه میشود آنرا بیرون کشید ، و نه تا ته فرو کرد .
کلاهی که به سر همه‌مان رفت !!!

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ ۸ ﺍﺳﻔﻨﺪ ۵۷ :
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ : ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ ۳ ﺑﻬﻤﻦ ۵۷ :
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ : ﺩﺭ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺩﯾﮑﺘﺎﺗﻮﺭﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ ۱۹ ﺑﻬﻤﻦ ۵۷ :
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ : ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺨﺮﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ : ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻠﺖ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ : ﺣﺬﻑ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﻄﻌﯽ ﺍﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﯾﻢ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ ۲ ﺑﻬﻤﻦ ۵۷ :
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ : ﺭﯾﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ (ﺭﻫﺒﺮ) ﮐﺸﻮﺭ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺷﺪ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ ۲۶ ﺩﯼ ۵۷ :
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ : ﻫﻤﻪ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﺩﺭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ : ﻣﺎﺭﮐﺴﯿﺴﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ : ﻣﺎ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﺳﺎﺧﺖ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ ۷ ﺑﻬﻤﻦ ۵۷ :
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ : ﻣﻦ ﭘﻮﻝ ﻧﻔﺖ ﺭﺍ ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﯿﺎﻭﺭﻡ
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ : ﺗﻤﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺣﻖ ﻧﻔﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ ۹ ﺑﻬﻤﻦ ۵۷ :
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ : ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﻨﺪ
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ : ﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻫﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺭﻫﺎ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﮐﯿﻬﺎﻥ ۹ ﺩﯼ ۵۸ :
ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ : ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻮﻥ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺭییس ﺟﻤﻬﻮﺭ ﺷﻮﻧﺪ


در تصویر: خلخالي جنايتكار شاگرد مكتب خميني در حال پذیرایی از آیت‌الله خمینی با چای، تهران 1979

عکاس: دیوید بارنت، فوتوژورنالیست
Photo

Post has attachment
ich bin gegen alle Religionen
I am against all religions
Photo
Photo
9. November 2011 (2 Fotos)
2 Photos - View album
Wait while more posts are being loaded