Shared publicly  - 
 
 
Thế nào là yêu ?
Thế nào là không xa rời ?
Khi bé, mẹ luôn bên cạnh bạn,
Khi lớn, bạn sẽ bên cạnh mẹ như thế này hay không ?


==========================
Nếu bạn thấy hình ảnh này ý nghĩa, xin hãy nhấn share (chia sẻ) để gửi thông điệp này đến người thân và bạn bè của bạn.
Translate
1
Add a comment...