Shared publicly  - 
 
یکی از بهترین گیاهان دارویی فصل های سرد و خزان گیاه شلغم است این گیاه معجزه آسا تاثیر زیادی بر درمان بیماری های مزمن این فصول دارد
Translate
شلغم آنتی بیوتیک گیاهی و طبیعی بدون عوارض, یکی از بهترین گیاهان دارویی فصل های سرد و خزان گیاه شلغم است این گیاه معجزه آسا تاثیر زیادی بر درمان بیماری های مزمن
1
Add a comment...