یکی از معضلات اصلی جامعه استعمال دخانیات است. این پدیده ی مضر و بیماری زا عامل اصلی بسیاری از مشکلات پزشکی و درمانی است. استعمال سیگار شایع ترین عامل شناخته شده‌ای است که با برونشیت مزمن ارتباط دارد. در حدود ۹۰% از تمامی افراد سیگاری، مبتلا به این بیماری مزمن می‌باشند.
Shared publiclyView activity