Shared publicly  - 
 
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=5g3Kb16xAb
Mỗi bài hát là một kỷ niệm, nghe lại bài này mình lại nhớ tới ngày 8/10/2010 ngày sinh nhật của mình, trước ngày 10/10/2010, nhớ về một cảm giác phưu lưu trên đường phố hà nội 1 mình thật thú vị. ^^! cuộc sống là một cuộc chơi mà chúng ta cần khám phá.
Translate
1
Add a comment...