Profile cover photo
Profile photo
Ergo Hestia Artur Chludziński
7 followers -
Wyłączna agencja ubezpieczeniowa Ergo Hestii
Wyłączna agencja ubezpieczeniowa Ergo Hestii

7 followers
About
Posts

Post has attachment
Po zderzeniu z łosiem przyda się AC

Jak dochodzić odszkodowania po kolizji ze zwierzęciem?

Zderzenie z dzikiem, sarną czy dużym psem może mieć poważne konsekwencje dla kierowcy. Nawet jeśli nie stanie mu się nic złego, samochód z pewnością ucierpi na skutek kolizji, a uzyskanie odszkodowania nie zawsze jest proste.

Za uszkodzenie samochodu w wyniku zderzenia ze zwierzętami leśnymi odpowiada zarząd dróg, ale pod warunkiem, że ponosi winę. Dochodzenie odszkodowania nie jest więc łatwe. Trzeba wskazać na działania lub zaniechania zarządcy.
Na czym może polegać wina zarządcy drogi? Jednym z jego obowiązków jest ostrzeganie kierujących za pomocą znaków drogowych, że na danym odcinku drogi mogą pojawiać się dzikie zwierzęta.

Dużo zgłoszeń szkód samochodowych dotyczy także kolizji ze zwierzętami z gospodarstw domowych. Właściciel zwierzęcia, podobnie jak zarządca drogi, odpowiada na zasadzie winy, ale w tym przypadku jest to wina polegająca na niedostatecznym nadzorze. Właściciel zwierzęcia uniknie odpowiedzialności za szkodę, gdy wykaże, że nie zaniechał obowiązku starannego nadzoru nad czworonogiem.

Polisa Autocasco przyda się m.in. wtedy, gdy nie uda się przypisać winy zarządcy drogi, czy ustalić, kto jest właścicielem psa, który doprowadził do wypadku.

Likwidacja szkody z polisy autocasco ma niestety wadę: tracimy zniżkę za bezszkodową jazdę. Jej zaletą jest natomiast to, że unikniemy kłopotliwego i czasochłonnego udowadniania winy innej osoby.
Szkodę z polisy autocasco można likwidować również wtedy, gdy nie ma wątpliwości co do winy sprawcy, np. wiadomo, kto jest właścicielem psa. W takiej sytuacji można najpierw naprawić auto z AC, a potem zażądać od winnego zwrotu kosztów. Jeśli towarzystwo ubezpieczeń odzyska wypłaconą poszkodowanemu kwotę, nie podniesie składki za autocasco w kolejnym okresie.
Photo
Add a comment...

Post has attachment

W ostatnim czasie miałem przyjemność udzielić wywiadu. Zachęcam do przeczytania mojego artykułu w Gazecie Ubezpieczeniowej. Cieszę się, że mogę współtworzyć projekt z ERGO Hestia .
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ERGO Hestia wspólnie z Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym pomaga najciężej poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych powrócić do sprawności fizycznej i do życia w społeczeństwie. Czasami wypłata samego odszkodowania to za mało, dlatego w przeciągu 8 lat działalności dzięki kompleksowej opiece z sukcesem pomogliśmy blisko 200 osobom.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Jazda rowerem bez OC to duże ryzyko.
Co gdy zdarzy się wypadek...?

Coraz częściej jeździmy na rowerach, więc i kolizji jest znacznie więcej.

W ubezpieczeniach dla cyklistów, podobnie jak w samochodowych, najważniejsze jest OC. Gwarantuje ono bezpieczeństwo finansowe w sytuacji, gdy na skutek nieprawidłowego zachowania na drodze doprowadzimy do wypadku i będziemy zobowiązani do wypłaty odszkodowania.

Rowerzysta może wyrządzić spore szkody, poczynając od uszkodzenia zaparkowanego auta, a kończąc na potrąceniu człowieka. W skrajnych przypadkach odszkodowanie może sięgać nawet kilkusey tysięcy złotych. Gdy mamy polisę OC, roszczenia te pokryje ubezpieczyciel.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Hestia Corporate Solutions - cyfrowa tarcza

Nowe ustawy wymuszają wysokie poziomy ochrony danych osobowych.

Towarzystwa ubezpieczeń i ich klienci muszą przygotować się na cyfrowe zagrożenia. Ataków jest coraz więcej, przy czym nie muszą być to działania ukierunkowane na konkretną firmę, możemy mieć do czynienia z ogólnym atakiem typu ransomware, jakim był np. WannaCry. Doczekaliśmy czasów, w których przedsiębiorcy zadają sobie pytanie kiedy, a nie czy zostaną zaatakowani .

Prowadzący do sparaliżowania działalności firmy atak hakerski dla niektórych może być dopiero początkiem kłopotów. Szkody wizerunkowe, konieczność zabezpieczenia nieutraconych danych lub zasięgnięcia porady kancelarii prawnej to tylko niektóre z dalszych konsekwencji ataku.

Ubezpieczyciel powinien dostarczyć klientowi najlepszy assistance szkodowy. Oprócz starannej likwidacji szkody w ramach własnych struktur ubezpieczyciel korzysta z usług wyspecjalizowanych, zewnętrznych firm zajmujących się informatyką śledczą. Pozwala ona wstrzymać atak i zminimalizować czynione przezeń szkody. Polisa zawsze powinna chronić klienta na wypadek ryzyk, które występują przez cały czas trwania umowy ubezpieczenia, a nie tylko w momencie jej zawierania.

Istotnym elementem cyber polisy jest także odpowiedzialność cywilna. Nieuwaga pracowników przedsiębiorstwa może skutkować szkodą (przestój, utracone korzyści, koszty odzyskania danych) i całym wachlarzem roszczeń ze strony osób trzecich. Administrator danych osobowych odpowiada również za ich przetwarzanie. Jeśli nie zabezpieczyli infrastruktury firmy wystarczająco dobrze, a wirus doprowadził do wycieku danych, mogą pojawić się roszczenia o pokrycie strat i zadośćuczynienie w stosunku do osób pokrzywdzonych, szczególnie jeśli dane będą dotyczyć dokumentacji medycznej lub poufnych informacji handlowych.

ERGO Hestia oferuje takie rozwiązania. Ubezpieczenie cybernetyczne obejmuje ochroną dane elektroniczne od szkód wyrządzonych przez wirusy komputerowe i ataki hakerskie oraz nieuczciwych pracowników.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
50 kg gipsu dziennie zużywa zakopiański SOR Zimą!


Czy wiesz, że narciarze najczęściej ulegają wypadkom w drugim dniu wyjazdu?
Tego dnia kontuzje stanowią około 12% wszystkich nieszczęśliwych wypadków na stokach.
Niewiele mniej, bo 11% wypadków, ma miejsce w trzecim i czwartym dniu wyjazdu!
Zdarzenia z reguły skutkują poważnymi obrażeniami, które często kończą się wielodniowym leczeniem ambulatoryjnym. Paradoksalnie do największej liczby wypadków narciarskich dochodzi na najłatwiejszych trasach, oznaczonych kolorem niebieskim.
61% Polaków wyjeżdżających na ferie zimowe decyduje się na wypoczynek w kraju, a większość z nich podróżuje samochodem.
Niezbędne w podróży i na stoku: telefon, ubezpieczenie i zdrowy rozsądek, a także dostęp do polisy -
w osobistym koncie ubezpieczeniowym.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Kto zapłaci za samochód zniszczony przez gałęzie?

Przypadki uszkodzenia samochodów przez spadające gałęzie są częste podczas burz oraz wichur. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia również po obfitych opadach śniegu. Uszkodzenia spowodowane przez spadające gałęzie, mogą skutkować koniecznością kosztownej naprawy karoserii. Wielu kierowców zastanawia się nad możliwością pokrycia takich kosztów przez właściciela posesji i pechowego drzewa. Często może się jednak okazać, że wyegzekwowanie odpowiedniej rekompensaty nie będzie łatwe. Właśnie dlatego w przypadku zniszczenia auta przez spadające gałęzie, przydatne okazuje się ubezpieczenie autocasco (AC).

WAŻNE:

✔️Właściciel danego terenu może posiadać ubezpieczenie OC, które pokryje szkody spowodowane przez spadające gałęzie.

✔️Ciężar dowodu spoczywa na kierowcy domagającym się odszkodowania za zniszczenie samochodu przez gałęzie. Taka osoba będzie musiała udowodnić winę właściciela drzewa.

✔️Osoba lub firma, w stosunku do której jest kierowane roszczenie związane ze spadającymi gałęziami, może powoływać się na działanie tzw. siły wyższej.

✔️Właściciel terenu nie może powoływać się na siłę wyższą, jeżeli we właściwy sposób nie postępował po zakończeniu działania takiej siły. Chodzi na przykład o usunięcie gałęzi nadłamanych przez silny wiatr.

✔️Nie każda polisa AC zapewni ochronę przed skutkami zniszczeń spowodowanych przez spadające gałęzie. Więcej informacji o zakresie ochrony autocasco, znajdziemy w ogólnych warunkach tego ubezpieczenia (tzw. OWU).
Photo
Add a comment...

Post has attachment
SAMOCHÓD ZAWSZE ŁĄCZNIE Z POLISĄ OC

- Pojazd mechaniczny zawsze jest sprzedawany razem z obowiązkowym ubezpieczeniem OC wykupionym przez dotychczasowego właściciela. Na nowego właściciela przechodzą w związku z tym wszystkie prawa i obowiązki.
- Umowa ubezpieczenia OC ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki została zawarta, chyba że nabywca auta wypowie ją na piśmie. W przypadku wypowiedzenia umowa jest rozwiązywana z podaną datą.
- W razie wypowiedzenia umowy nowy właściciel auta jest zobowiązany do zakupu polisy OC najpóźniej w dniu rozwiązania umowy.
- Jeśli umowa nie zostanie wypowiedziana, a z powodu nieznajomości przepisów nowy właściciel samochodu wykupi OC w innym towarzystwie, to będzie musiał zapłacić dwie składki za ochronę udzielaną w tym samym czasie.
- Regułą jest, że komunikacyjne ubezpieczenie OC odnawia się automatycznie po roku z mocy prawa, bez dodatkowych działań ze strony klienta. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy umowa zostanie wypowiedziana.
- Ale jeśli kupiliśmy samochód z polisą OC, to – o ile nie wypowiemy umowy – wygaśnie ona po upływie okresu, na jaki została zawarta. I wtedy trzeba pamiętać o wykupieniu nowej polisy OC, gdyż brak tego ubezpieczenia wiąże się nie tylko z sankcjami finansowymi, ale też z ryzykiem pokrywania szkód z własnej kieszeni.
- Inaczej jest w przypadku autocasco. Umowa ubezpieczenia AC nie przechodzi na kupującego samochód, ale rozwiązuje się automatycznie z chwilą sprzedaży pojazdu. Niektóre towarzystwa przewidują możliwość kontynuowania dotychczasowej umowy przez nowego klienta, ale nie jest to regułą.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Ergo Hestia kontynuuje dostosowanie dokumentów
dla osób z dysfunkcją wzroku- można je odczytywać na specjalnych czytnikach ekranu. A ja przypominam auty ubezpieczenia podróżnego dla osób z niepełnosprawnościami:
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded