Profile cover photo
Profile photo
RPG TV
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
[RPGVXACE] Galv's Invader Mini Game
Yêu Cầu Khi Làm :  + Biết Gắn Script (  Vào Xem  )  + Script Galv's Invader Mini Game (  Lấy Script  )  + File Invaders Tải Về Hướng Dẫn Gắn File Invaders Sau khi tải File Invaders.rar về giải nén dô theo đường File game của các bạn/Graphics/ Hướng Dẫn Sử D...

Post has attachment
[RPGVXACE] Galv's Encounter Pointer
Yêu Cầu Khi Làm : + Biết Gắn Script (  Vào Xem  )  + Script Galv's Encounter Pointer (  Lấy Script  )  + File encounter_pointer.png Sau khi lấy file encounter_pointer.png về các bạn bỏ vào theo đường game cần gắn/Graphics/System Vs lại bạn thấy xấu bạn có t...

Post has attachment
[RPGVXACE] Galv's Double Message
Yêu Cầu Khi Làm : . + Biết Gắn Script (  Vào Xem  )  + Script  Galv's Double Message (  Lấy Script  ) Bắt Đầu Làm Nào Sau khi gắn script xong chúng ta bắt đầu  Lệnh Này cho phép bạn thêm 1 dòng text trên chạy song song nhé  Ruby msg("Nhập Lời Thoại"," Face ...
[RPGVXACE] Galv's Double Message
[RPGVXACE] Galv's Double Message
rpgmakervn.blogspot.com

Post has attachment
[RPGVXACE] Item Sorter
[RPGVXACE] Item Sorter
rpgmakervn.blogspot.com

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded