Profile cover photo
Profile photo
Счетоводни услуги Русе - ЕООД
5 followers -
Сигурен пристан за вашето счетоводство!
Сигурен пристан за вашето счетоводство!

5 followers
About
Posts

Post has attachment

Счетоводни услуги Русе ЕООД напомня за едно съобщение на Агенция по вписванията  "съгласно новият Закон за счетоводството /обн., ДВ, бр. 95/08.12.2015 г./ са променени крайните срокове за подаването на годишните финансови отчети, както следва:
а) за всички търговци по смисъла на Търговския закон – чрез заявяване за вписване и представяне за обявяване в Търговския регистър – в срок до 30.06.2016 г. /чл. 38 от Закона за счетоводството/;
б) останалите предприятия – чрез икономическо издание или чрез интернет – в срок до 30.06.2016 г.
Забележка: Съгласно ал. 9 на чл. 38 от Закона за счетоводството /обн., ДВ, бр. 95/08.12.2015 г./ е предвидено, че задължения в ал. 1 до 8 не се прилагат за бюджетните предприятия и eдноличните търговци, които не подлежат на задължителен независим финансов одит.
След изтичане на крайния срок – 30 юни 2016 г.,  Агенция по вписванията ще предостави на Национална агенция за приходите списък на търговците и фирмите, неподали годишни финансови отчети в срок.
Неподалите в срок ще бъдат санкционирани от НАП или АДФИ/съгл. чл. 74 и чл. 78 от Закона за счетоводството/."
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Статия за счетоводният документооборот, мерки и решения за по-добро взаимодействие
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Гласувай за Счетоводни услуги Русе - ЕООД в BGtop
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded