Profile cover photo
Profile photo
Deon Binneman - Counsellor
About
Posts

Post has attachment
Almal word kwaad. Hoe ons optree en wat ons doen as ons kwaad is, is egter van die allergrootste belang. Daar is drie maniere om woede te hanteer:

• Ons vermy dit
• Ons leef ons woede uit
• Ons hanteer woede op ’n gesonde manier

‘n Gesonde hantering van woede is wanneer konflik en liefde gelyktydig voorkom. Konflik sal in so ‘n situasie nie meebring dat ek nie meer lief gehê sal word nie. ‘n Ernstige verskil vernietig nie emosionele nabyheid nie. Dit beteken eerder dat ons kan saamwerk om probleme op te los.

Om met ’n professionele berader, soos Deon Binneman, te gesels kan vir jou en jou lewensmaat meer insig gee oor hoe om julle woede op ’n positiewe manier te hanteer. Sien https://bit.ly/2xKXDKW vir meer inligting.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Emotional hurt or traumas experienced during childhood stays with us - but it can be overcome. Our opinions of ourselves and others are formed by these early experiences. Often, we deny and overlook these early experiences, as we don’t want to remember the hurt and bad feelings we experienced.

I think that individual therapy works best in the context of couples’ therapy, where each partner holds up a mirror of sorts for the other, giving each partner the opportunity to see themselves more clearly. If we do this, we are able to care emotionally for our partner by fully accepting him or her. It helps if I know that it is not about me, but about something that happened a long time ago.

If you are seeking a trusted couples counsellor, why not find out more about the services offered by Deon Binneman? See https://bit.ly/2xKXDKW for more.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Een ouer kan soms ‘n alliansie met ‘n kind, of al die kinders, teen ‘n ander ouer vorm. Dit gebeur maklik wanneer daar oor toesig oor die kinders tydens ‘n egskeiding onderhandel word, maar dit kan ook in gesonde huwelike gebeur. Die “goeie ouer” “red” die kind (die “slagoffer”) van die “slegte ouer”. Die kind word in so ‘n situasie eintlik misbruik as ‘n pion wat nie tot die kind se emosionele gesondheid bydra nie. Dit kan ‘n baie belangrike gesprek wees om te praat oor julle verhouding se invloed op die kinders, asook om te praat oor wat die rol van die kinders is. Dit is nie billik om kinders as ‘n wapen te gebruik nie.

Deon Binneman bied professionele huweliksberading aan. Indien jy en jou lewensmaat nodig het om met iemand te gesels, sien gerus https://bit.ly/2fvfg6P vir meer inligting.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
When something traumatic happens, the result can be the development of a variety of symptoms that impair a person’s ability to function. These symptoms reverberate beyond the person who was traumatised. Trauma survivors often report a decrease in relationship satisfaction, along with impaired expression of emotion, sexual activity, intimacy, communication, and adjustment.

Trauma can impact intimate relationships in several ways; some of the most common include:
• Avoidance of, and decrease in emotional and physical intimacy
• Isolation
• Feelings of helplessness and hopelessness (in both partners)
• Feelings of frustration, anger, confusion, and sadness
• Increase in anxiety
• More frequent arguments and difficulty finding resolutions to problems

If one or both in a relationship have experienced a traumatic incident, it is best to seek help. These problems can cause a relationship to end if left unaddressed. Deon Binneman is a qualified counsellor that may be able to help you and your partner. To find out more, visit https://bit.ly/2xKXDKW.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Twee van die vernaamste redes hoekom verhoudings ongelukkig raak, is mense se ingesteldheid op hulleself en eie behoeftes, asook ‘n onvermoë om die impak van hulle optrede op hulle verhouding raak te sien. As ek na die emosionele impak wat ‘n affair op ‘n huweliksverhouding het, kyk, dan is dit duidelik dat as die gevolge van die verbreking van die vertroue op almal betrokke deurdink is, die affair heel moontlik nooit sou plaasvind nie.

Indien jou verhouding deur ontrou beskadig is, kan dit moontlik help om met ’n huweliksberader soos Deon Binneman te praat. Gaan na https://bit.ly/2fvfg6P vir meer inligting.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Children may not understand loss. They often believe that the deceased will come back and they may also start believing that they are in danger of dying. However, children are capable of understanding death, if it is explained in simple and direct terms. When a death changes a child’s daily routine, adults can help the child to feel less anxious by letting them know what to expect.

Children often look to their guardians for guidance on how to grieve. If an adult hides their sadness, a child will try to do the same. When adults talk about their emotions, children can learn to recognise and accept their emotions. Children may have trouble verbalising their thoughts and the immediate nature of their grief may overwhelm them. Certain activities, such as storytelling or play, can help them to talk about loss from a mental distance. Children often find it easier to speak about a sad, fictional character than about themselves.

Children who have lost a caregiver or sibling may benefit from therapy. Deon Binneman is an experienced trauma counsellor that can help your child work through his/her grief. For more information, visit https://bit.ly/2ufos96.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
In die meeste verhoudings verwag mense lojaliteit, vertroue, verantwoordelikheid en respek. Die liefde tussen twee mense word aan hierdie verwagtings gemeet. Wanneer een of meer van hierdie waardes afwesig is, is daar ‘n ervaring dat iets met die liefde skort.

Hierdie waardes kom prakties in die volgende gedrag na vore: ons vertel nie vir mekaar leuens nie, ons het nie verhoudings agter mekaar se rûe nie, ons beskou ander verhoudings nie as belangriker as ons twee se verhouding nie, ons behandel mekaar met respek, ons sorg en versorg mekaar wanneer nodig, ons is lojaal aan mekaar, ons sal mekaar nie oordeel nie maar aanvaar, ons sal mekaar nie verlaat nie.

Indien julle verhouding nie aan julle verwagtinge voldoen nie, is dit miskien tyd dat julle met ’n professionele verhoudings berader, soos Deon Binneman, gesels. Vir meer inligting, sien gerus https://bit.ly/2xKXDKW.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
For many couples, infidelity isn’t the ultimate deal breaker. Infidelity often acts as a powerful alarming system that jolts a couple out of their complacency and lets them realise what they stand to lose, or what they have already lost.

The damage that is done to a relationship by infidelity can compel a couple to start talking about issues and feelings that were left unsaid for a long time. For many couples, a betrayal forces them to talk about core issues in their relationship, sometimes even for the first time. It is in these conversations that a new connection and trust can be established in the relationship, often bringing the couple closer together.

Talking to a professional relationship counsellor, like Deon Binneman, is advisable in situations like these, as it can lead to you and your partner exploring issues by communicating effectively. If you have any questions, feel free to contact us on 021 975 9936.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Een van die moeilikste dinge om te aanskou en om mee te werk, is die pyn van iemand wat in ‘n verhouding verraai is deur ontrouheid. Wanneer daar na ‘n paartjie geluister word terwyl hulle van die ontrou vertel, is daar altyd twee verskillende stories in die vertrek: dié wat vertel word en dié wat nie vertel word nie. Om werklik die emosionele pyn te verstaan moet die onuitgesproke verwagtings, behoeftes, en ideale, en ook waar dit vandaan kom, gehoor en gerespekteer word.

Soms is die pyn so intens omdat daar al voorheen in ‘n ander verhouding ook verwerping was, of dit kan wees dat iemand in ‘n omgewing of gesin grootgeword het waar hulle verwerp gevoel het, of waar daar nie aan hulle emosionele behoeftes voldoen was nie. Dit is eers wanneer hierdie stories gehoor en gerespekteer word, dat mense in staat is om aan ‘n nuwe verhouding te begin dink.

Indien jy en jou lewensmaat sukkel om die pyn van verraad te verwerk kan dit miskien help om met ’n professionele huweliksberader soos Deon Binneman te gesels. Sien asseblief https://bit.ly/2fvfg6P vir meer inligting.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Stonewalling is a (persistent) refusal to communicate or to express emotions. It is common during conflicts, when people may stonewall to avoid uncomfortable conversations or conflict.

Conflict in relationships can be overwhelming and some people try their best to avoid it. Others may try to engage to resolve the conflict. Often, people in a relationship have distinctive styles of dealing with conflict. When faced with a potential conflict, one partner may stonewall the other, by completely refusing to communicate, while the other partner may wish to discuss an area of conflict. This lack of communication might cause extreme anger and frustration.

There is an interesting clip, called the Still Face Experiment (https://bit.ly/1mEZ3Y8) that can help us to understand this difference in reaction to a breakdown in connection between partners. Every time you turn away from your spouse, stonewalling him/her, your partner’s response will be like the baby’s response when it tries to reconnect with the mother. Likewise, every time you try to force your partner to connect by communicating, he/she will also respond like the baby when it turned away from the mother, avoiding the emotional detachment.

To better communicate with each other, seeing a relationship counsellor like Deon Binneman might help. If you want to find out more, please see https://bit.ly/2xKXDKW.
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded