Profile cover photo
Profile photo
Vysíláme pro Vás
4 followers
4 followers
About
Vysíláme pro's posts

Post is pinned.Post has attachment
Co očekáváte od alternativních médií?
1 vote
-
votes visible to Public
0%
Zlepšení politické situace.
0%
Rozřešení včech konspiračních teorií.
100%
Zažehnutí touhy v dobro u každéno z nás.

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Živé vysílání 8.2.2017

Druhé únorové vysílání bude zaměřeno nejen k úsilí hostů v podobě pana Ing. Pavla Kozáka, jenž se zajímá o tajemná místa a zabývá se zkoumáním působení nevysvětlitelných jevů.
Původem stavební inženýr se zaměřením na vodohospodářské budovy se 20 let věnuje práci v esoterní a duchovní oblasti. Je autorem řady knih na tato témata.
Pavla Kozáka zajímají i bytosti, které nelze běžně vidět. Zaměřuje se na obrazce v obilí, energii krajiny, megalitické stavby a psychotroniku. Kde bere jistotu, že astrální bytosti existují, jak zkoumá, že krajina má určitou energii, co říká na námitky vědců, kteří jsou vůči jeho tvrzením skeptičtí a především, kudy a jak dál má jít celé lidstvo?
Na tyto a další otázky bude v pořadu „Na vinici Páně se Stanislavem Rudolfským“ odpovídat Ing. Pavel Kozák.
Dále uslyšíte již druhý rozhovor s panem Lukášem Rudolfským.
Lukáš Rudolfský, vitální a vizionářský inspirátor kutnohorského podnikatelského a nejen podnikatelského dění, opět u mikrofonu radia Vysíláme pro vás! Tentokráte pohovoříme ještě šířeji o podmínkách a možnostech výzvy „Najdi si svého sedláka“, která se postupně stává součástí široké části středočeského kraje. Budeme hovořit o tom, kdo a jak se může zapojit, kdo se již zapojil a jak je tento projekt vnímán jednotlivými lidmi, pro které je nabídkou a zároveň výzvou k zapojení se do podpory výroby regionálních produktů potravin. Jsme my sami na tento způsob připraveni a jsme ochotni v tomto směru něco měnit? Anebo jsme jen těmi, kdo si stěžují, ale vlastně věci měnit nechceme? Je to otázka jen materiálního nastavení, nebo je potřebné posunout se nejprve v naší vnitřní přeměně, v přemýšlení o nás samých? Jsme opravdu svobodnými v našem myšlenkovém rozhledu, pokud se máme sami rozhodovat? Zkrátka, i když bude hovořeno především o zemědělství a potravinách, nevyhneme se úvahám, které jdou mnohem více do hloubky o nás samých, našem chápání a využívání možností, které se nám nabízí pro změnu k lepšímu životu.
Pořad moderuje Aleš Svoboda.
V neposlední řadě se můžete těšit na pořad s lehce pozměněným názvem: „Inspirovali svět … aneb z klenotnice notových sešitů“.
Pořad ‚‚Inspirovali svět ‘‘ snad jen čekal na zhmotnění kvůli vědomí obrovského bohatství, kterým byly naše národy po staletí obdařeni. Naši předkové z něho neustále čerpali jako z nejdrahocennější pokladnice národní hrdosti a vyspělosti. Osobnosti našich národů, byť počtem malým a relativně chudým v porovnání s velikými sousedními zeměmi, po staletí hluboce inspirovali zástupy ostatních umělců, osvícených osobnosti, jakož i hudební dění po celém světě. Na tak malé národy je to snad i bez srovnaní. Náš pořad by proto chtěl přispět nejen k znovuobjevení radosti z melodické krásy a intenzivní harmonie klasické hudby, ale i k povzbuzení zdravého národního povědomí. Na mušku si v třetím pokračování vezmeme Českou suitu od Antonína Dvořáka. V čem je česká a proč suita? Jak obešel Dvořák českou hudební nomenklaturu, aby dosáhl naprosté volnosti v kompozici? Poslouchejte s námi. Snad vám melodie našeho mistra poodhalí nejen povznášející krásu, ale přinesou i mír do duše.
Jistě již netrpělivě čekáte na další pokračování „Záškoláků“, tedy:
Už jsou tady …. Záškoláci II.! Tentokrát se dotknou tématu domácí školy v rovině rozvoje talentu a daru dítěte jako i v rovině výchovy a odevzdávaní univerzálních hodnot. Prozkoumají, co domácí škola může z tohoto úhlu nabídnout – nebo právě naopak, jestli je nějakým způsobem limitovaná. I když je slůvko „hodnoty“, „tvořivý“ a „tvořivost“ dnes určitým zprofanovaným sloganem, asi všichni se shodneme na tom, že lidskost, tvořivost a vědět si s věcmi samostatně a bezbolestně poradit, je jeden z nejdůležitějších aspektů přípravy dítěte a člověka vůbec pro život. Vždyť „proč bychom se netěšili“ anebo „proč by se děti netěšily do školy“? V prvním pořadu se Záškoláci věnovali úvodním otázkám domácí školy – kromě jiného zjistili i to, že jedna z maminek-učitelek dala své poslušné dcerce dvojku z chováni, čímž zaskočila i paní ředitelku. Co tedy zjistí v pořadu druhém?
Závěrem je naším potěšením uvést další pokračování nočního večeřníčku aneb povídky na dobrou noc. O čem asi bude?
Do dalších dní jsme pro vás připravili krátký, veselý příběh ze života od spisovatele Ephraima Kischona, uváděný tradičně pod krycím názvem „Nočníček“.
Buďte ve střehu a s námi ve středu od 19:00 ve vysílání rádia VPV – Vysíláme pro Vás (www.vysilameprovas.cz).
„Věřme, že bude lépe a dělejme věci tak, aby lépe bylo!“
Můžete nám psát a volat během vysílání na: studio@vysilameprovas.cz a tel.: 607 647 605

http://www.vysilameprovas.cz/2017/02/07/8-2-2017-kozak-rudolfsky-zaskolaci/

Post has attachment
Živé vysílání 1.2.2017 již nebude přenášeno Slobodným vysielačem. Tedy budete-li chtít být "Ve středu s námi ve střehu." :-) najdete nás pouze a jen na stránkách vysilameprovas.cz.

http://www.vysilameprovas.cz/zive/

Post has attachment
Živé vysílání 18. 1. 2017 – Speciál ČK a pana Kechlibara

Ve středu 18. 1. 2017 od 20:15 se můžete těšit na dvouhodinový „Speciál České Konference a RNDr. Mariana Kechlibara, Ph.D o USA a jejich prezidentech“. Určitě se dotkneme i širších dějinných souvislostí se zacílením na velmi blízké jmenování Donalda Trumpa do úřadu.

www.vysilameprovas.cz/zive
studio@vysilameprovas.cz
tel.: 607 647 605, alternativně: 315 557 783

http://www.vysilameprovas.cz/2017/01/17/zive-vysilani-18-1-2017-special-ck-pana-kechlibara/

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded