Hãy để cho nó ngủ yên trong ký ức của mỗi người.
Shared publiclyView activity