Είναι συγκινητικό σας Ευχαριστώ πολύ heART ,η αγάπη σας και η ευγένεια που δείχνετε σας κάνει τα Πιο λαμπρά άστρα οδηγείτε την τέχνη και τους συμμάχους της στο σπίτι της ψυχής της.Ευχαριστώ και το Νίκο Μουρατίδη γιατί στέκεται ώς Αμετάβλητος φρουρός μέσα Της.
Shared publiclyView activity