Profile

Cover photo
‫شهرام زعفرانلو شیروان محراب ده رسیم‬‎
Works at MC/HC driver / Public transportation in tehran / bus driver
Attends Ayatollah Kashani / Shirvan
Lives in Reza Abad north of Khorasan
13 followers|5,640 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

 
میگم رفتم چندتا قهوه خونه در گوشه و کنار کشور ، متوجه شدم همه یکی یه گوشیِ اندروید بزرگ بدست و در حال وب گردی یا چتکردی

 ·  Translate
1
Add a comment...
 
اسماعیل برزگری به 350 برگشت 
 ·  Translate
1
Add a comment...
1
شهرام زعفرانلو شیروان محراب ده رسیم's profile photo
2 comments
 ·  Translate
Add a comment...
 
نیم ساعتی بیش نگذشته که ماموران وزارت اطلاعات سر می رسند . پیش تر یک مامور از اطلاعات سپاه رسیده بود یا ... چشمهایم بسته بود . مامور از من می پرسه: اینها ( لباسهایم و ستاره های سرخ روی شانه هایم ) را از کجا گرفته ای ؟ گفتم : ...
1
Add a comment...
Have him in circles
13 people
Alin Adrian's profile photo
شهرام زعفرانلو شیروان محراب ده رسیم's profile photo
 
یک روز در پیش

 ·  Translate
1
Add a comment...
 
اسماعیل برزگر  دندانپزشک و موسیقیدان اذری گه از سال 1390  در زندان اوین بند 350 مجبور به تحمل حبس شده است تا کنون پنج ماه اعتصاب غذا را سپری کرده است
 ·  Translate
1
Add a comment...
1
شهرام زعفرانلو شیروان محراب ده رسیم's profile photo
2 comments
 ·  Translate
Add a comment...
 
در سلول باز است و من خسته ام سه تا پتو گرفته ام بی درنگ پتوها را پهن کرده و می خوابم شب به خیر می گویم به نگهبان و می خوابم .
1
Add a comment...
People
Have him in circles
13 people
Alin Adrian's profile photo
شهرام زعفرانلو شیروان محراب ده رسیم's profile photo
Work
Employment
  • MC/HC driver / Public transportation in tehran / bus driver
    20008 - present
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Reza Abad north of Khorasan
Story
Tagline
فعال سیاسی مارکسیست - لنینیست
Introduction

انچه که به نظر می رسد زندگی جریان دارد و من خود را بدست جریان آن سپرده ام

 در تاریخ 18/3/1392 پس از یک فراخوان در یک راهپیمایی با برداشتن پلاک گارد با مضمون من در این انتصابات نمایشی 
شرکت نمی کنم  در طرف دیگر این رژیم نامشروع است . پس از پیمودن هفتصد مت دستگیر و روانه سلول انفرادی 240 زندان 
اوین سپس به بند 209 بازداشتگاه اوین و پس از بیست روز به بند عمومی و امنیتی 350 زندان اوین منتقل شدم 
پس از نزدیک به 37 روز با قید وثیقه آزاد شدم تا دادگاه حکمم را صادر کند 
در دست چپ پرچم سرخ با ستاره ای در وسط آن 

با کلاه چه گوارا و ستاره 

و ستاره های سرخ بر دوش 

لباس پیام آور اندیشه من است نه آنکه پوشش مهم باشد 
Education
  • Ayatollah Kashani / Shirvan
    Diploma, 1986 - present
Basic Information
Gender
Male