Profile

Cover photo
Zafaranloo Shahram
Works at MC/HC driver / Public transportation in tehran / bus driver
Attends Ayatollah Kashani / Shirvan
Lives in Reza Abad north of Khorasan
23 followers|141,926 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

Zafaranloo Shahram

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

Zafaranloo Shahram

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

Zafaranloo Shahram

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

Zafaranloo Shahram

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

Zafaranloo Shahram

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

Zafaranloo Shahram

Shared publicly  - 
 
جنگلی بود زیبا چارفصل پراز دار و درخت هر گوشه‌اش سرسبز ، پر میوه و پر محصول ، هر حیوانی در خوشی به زندگی خود سرگرم بدون داشتن غم و اندوه ، هیچ حیوانی دیگری را آزار و اذیت نمیکرد ، دروغ مرسوم نبود ، خیانت نبود ، حیوانات غرق در خوشی و شادی بودند ، اما اوضاع به همین روال دوام نیافت . گله ای گاو وحشی لجن خور به جنگل هجوم آوردند اوضاع جنگل را به هم ریختند سر دسته گاوها امور جنگل را بدست گرفت ، گاو شاخ بلند کله شقی بود ، نیامده حیوانات جنگل کناری را انگولک کرد تا کار به خشونت و دعوا کشید . گاو شاخ بلند که اوایل عاقل بنظر میرسید ، حیوانات ضعیف ساده و بی غل و غش زیادی را فریب داد و در منازعه خرکی خود به کشتن داد . بلبلی در جنگل که از پهن های پشت گاو شاخ بلند تغذیه میکرد با چهچهه خود حیوانات ساده و بی ریای جنگل را با صدای خوش خود فریب میداد و در منازعه قربانی نزاع میکرد . سرانجام چهچهه های بلبل نیز کارگر نیفتاد روزی حیوانات ساده و بی ریای فرزند از دست داده ، پرندگان و سایر حیواناتِ لانه خراب شده صدای اعتراضشان بر خواست که منازعه خرکی را به پایان برسانند گاو شاخ بلند که رسیدن به منویات خرکیش به بن بست رسیده بود با خوردن شاش حیوانات جنگل و سایر گاوها که محیا شده بود به زندگی خود پایان داد .
حیوانات مظلوم بی نوا شادی کردند که گاو شاخ بلند رفت و نفس راحتی خواهند کشید ، چون گاو چلاقی جای او را گرفته که شاخ هم ندارد نه لگد میزند نه شاخ ، گاو اخته ای نیز بود که رفیق و یار غار گاو چلاق بی‌شاخ اما لارج بود ، حیوانات جنگل که دلشان لک زده بود برای خوشیهای قبل از حمله گاوهای لجن خور حساب و کتاب کردند که گاو اخته لارج بازگشت به آن دوران است و اسمش گذاشتند گاوشاه
اوایل دوره گاو شاه کمی حیوانات چریدند و خوشی کردند اما اندک اندک به خود آمدند که چراگاهها کم میشوند علفی برای چریدن نیست مرغزارها قرق میشوند ، درختها بریده میشوند ، میوه ها دزدیده میشوند ، کم کم گندش درآمد که گاو شاه در دزدیها و تخریب جنگل دست دارد در نتیجه حیوانات بی ریای جنگل از گاو شاه دل بریدند در اجتماعی گفتند که بروند خایه های گاو چلاق بی شاخ را تیمار کنند . به این ترتیب گاو بی شاخ چلاق شد سرور تمام اختیار ، به مرور گاو چلاق مغرور شد او نیز مثل گاو شاخ بلند طمع جنگلهای اطراف به سرش زد ، اما برای رسیدن به منویات وهم انگیزش حیواناتی را که خاطر خواهش بودند ترغیب کرد که برای نزاع با حیوانات جنگلهای دیگر و از جمله یکی از جنگلها که رهبری اغلب جنگلها را به عهده داشت شروع به لجن خواری کنند و شبانه روز خود را در لجن بگذرانند ، لجن خوری مرسوم شد به مرور زمان حیوانات زیادی که لجن به مزاجشان سازگار نبود دچار بیماری شدند یا از بین رفتند ، عده بیشماری از حیوانات از نیمه های راه بریده از گاو چلاق بی شاخ دست شستند ، اما گاو چلاق همچنان مصر بود که خود را برای منازعه با جنگلهای قدرتمند آماده سازی کند و تنها راه را در ادامه لجن خواری می دید . روزی چشم باز کرد و دید که تعداد اندکی لجن خوار اطرافش مانده اند .
عده بیشماری از حیوانات از جمله گاوشاه و سایر حیوانات نزد گاو چلاق بی شاخ گرد آمدند و از او خواستند که دست از لجن خوری بشوید ، اما گاو چلاق در پاسخشان گفت ؛ اگر لجن خواری نکند میمیرد زیرا غذای روزمره اش و به آن عادت کرده است ، اما ناصحان گفتند ؛ چاره ای نداری ، به این ترتیب گاو چلاق از شاش حیوانات از جمله گاوشاه خورانده شد تا همان جایی برود که گاو شاخ بلند رفت .
پایان .
اس
 ·  Translate
1
Add a comment...

Zafaranloo Shahram changed his profile photo.

Shared publicly  - 
 
عمر چون  اتر فرار است
 ·  Translate
1
Add a comment...

Zafaranloo Shahram

Shared publicly  - 
 
گذر عمر 
 ·  Translate
1
Add a comment...

Zafaranloo Shahram

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

Zafaranloo Shahram

Shared publicly  - 
1
Add a comment...

Zafaranloo Shahram

Shared publicly  - 
1
Add a comment...
Story
Tagline
فعال سیاسی مارکسیست - لنینیست
Introduction

انچه که به نظر می رسد زندگی جریان دارد و من خود را بدست جریان آن سپرده ام

 در تاریخ 18/3/1392 پس از یک فراخوان در یک راهپیمایی با برداشتن پلاک گارد با مضمون من در این انتصابات نمایشی 
شرکت نمی کنم  در طرف دیگر این رژیم نامشروع است . پس از پیمودن هفتصد مت دستگیر و روانه سلول انفرادی 240 زندان 
اوین سپس به بند 209 بازداشتگاه اوین و پس از بیست روز به بند عمومی و امنیتی 350 زندان اوین منتقل شدم 
پس از نزدیک به 37 روز با قید وثیقه آزاد شدم تا دادگاه حکمم را صادر کند 
در دست چپ پرچم سرخ با ستاره ای در وسط آن 

با کلاه چه گوارا و ستاره 

و ستاره های سرخ بر دوش 

لباس پیام آور اندیشه من است نه آنکه پوشش مهم باشد 
Education
  • Ayatollah Kashani / Shirvan
    Diploma, 1986 - present
Basic Information
Gender
Male
Work
Employment
  • MC/HC driver / Public transportation in tehran / bus driver
    20008 - present
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Currently
Reza Abad north of Khorasan
Links