Profile cover photo
Profile photo
Stowarzyszenie Polskich Energetyków SPE
1 follower
1 follower
About
Posts

Post has attachment
Sumiennie działamy nad rozwojem polskiej energetyki! Przyczyniamy się do racjonalnego użytkowania paliw oraz energii elektrycznej i cieplnej. Wspieramy również organizacyjnie i rzeczowo osoby fizyczne i prawne, podejmujące działania na rzecz energetyki. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na stronie: http://spe.org.pl/ oraz do nawiązania owocnej współpracy!
Photo

Post has attachment
Prawidłowo urządzone biuro musi spełniać wymogi BHP! Poszczególne stanowiska pracy powinny być komfortowe i urządzone tak, by nie stwarzać trudności z wykonywaniem obowiązków służbowych. Nasze Stowarzyszenie: http://www.spe.org.pl/ z powodzeniem organizuje fachowe kursy BHP.
Photo

Post has attachment
Działalność naszego Stowarzyszenia obejmuje m. in. ochronę interesów producentów, wytwórców urządzeń zużywających energię i paliwa, a także dystrybutorów i użytkowników paliw i energii. Naszą domeną jest również inicjowanie i popieranie inicjatyw naukowych i technicznych we wszystkich gałęziach energetyki. Zapraszamy do zapoznania się z naszą bogatą ofertą na stronie: http://www.spe.org.pl/.
Photo

Post has attachment
Audyt energetyczny określa zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Dokonując go, audytor wskazuje optymalne rozwiązanie, szczególnie z perspektywy kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. Nasze stowarzyszenie: http://www.spe.org.pl/ realizuje takie przedsięwzięcia m. in. w budynkach mieszkalnych.
Photo

Post has attachment
Przedsięwzięcie termomodernizacyjne ma szeroki zakres. W wyniku ulepszenia następuje: zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię zużywaną w budynkach, zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej w lokalnych źródłach ciepła i w sieci ciepłowniczej, wykonywanie przyłączy technicznych do scentralizowanego źródła ciepła oraz zamiana źródeł energii na  niekonwencjonalne. Więcej o naszych celach statutowych przeczytacie Państwo na stronie: http://www.spe.org.pl/.
Photo

Post has attachment
Stanowisko pracy należy przygotować z uwzględnieniem wymagań ergonomii. Musi również pozwalać pracownikowi na nieskrępowane przemieszczanie się i wykonywanie swobodnych ruchów w czasie pracy. Dlatego pracodawca ma obowiązek zapewnienia odpowiedniej przestrzeni na składowanie materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów. Jednym z celów naszego Stowarzyszenia: http://www.spe.org.pl/ jest doskonalenie kwalifikacji zawodowych i kształtowanie etyki zawodowej energetyków!
Photo

Post has attachment
Magazyn, biuro czy hala produkcyjna są pomieszczeniami, które niełatwo utrzymać we właściwym porządku i czystości. A przecież śmieci, rozlane substancje i przypadkowe materiały utrudniają pracę i mogą stać się przyczyną wypadków. Dlatego przepisy BHP zobowiązują pracodawców do utrzymania porządku w miejscu zatrudnienia. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów bhp naszego Stowarzyszenia na stronie: http://www.spe.org.pl/.
Photo

Post has attachment
Przepisy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy regulują zasady organizacji pracy w biurze, magazynie lub hali. Zawarte w nich wytyczne nie mają na celu utrudniania życia pracownikom i pracodawcy, lecz uniknięcie realnych zagrożeń, wynikających z niewłaściwego zorganizowania przestrzeni. Więcej o naszej ofercie szkoleniowej dowiecie się Państwo, odwiedzając stronę: http://www.spe.org.pl/.
Photo

Post has attachment
W pierwotnych założeniach SPE miało działać jedynie lokalnie.  Jednak zapotrzebowanie na stowarzyszenie branży energetycznej w kraju spowodował duże zainteresowanie energetyków naszą działalnością. Liczne rozmowy i spotkania z przedstawicielami SWIE, doprowadziły do utworzenia oddziałów SWIE w Katowicach, Krakowie, Warszawie i Zamościu, a nasze http://www.spe.org.pl/ zaczęło przybierać ramy ogólnokrajowe.
Photo

Post has attachment
Powadzimy profesjonalny auditing energetyczny! Celem działania audytorów energetycznych jest niesienie pomocy instytucjom zainteresowanym racjonalizacją użytkowania i oszczędzaniem energii, dokonaniem oceny użytkowania energii w aktualnym stanie i przygotowaniem propozycji poprawy tego stanu w sposób najbardziej efektywny ekonomicznie. Więcej o naszych usługach przeczytacie na stronie: http://www.spe.org.pl/.
Photo
Wait while more posts are being loaded