Göteborgs stor infrastruktur 2030?

Blå = Väg

Röd = Järnväg

Grön = Snabbspår/Tunnelbana
Shared publicly