Profile cover photo
Profile photo
MIKROTEST - wzorcowanie i naprawa przyrządów pomiarowych
6 followers
6 followers
About
Posts

Post has attachment
Projektujemy i realizujemy programy komputerowe przeznaczone do obliczania niepewności pomiarów przy wzorcowaniu przyrządów oraz badniach niszczących i nieniszczących. Więcej na naszej stronie www.mikrotest.pl
Add a comment...

Post has attachment
Wzorcowanie suwmiarek przeprowadzamy w zakresie do 2000 mm, kalibrujemy suwmiarki noniuszowe, czujnikowe jak i z odczytem cyfrowym. Sprawdzanie wykonujemy za pomocą m.in.:
- płytek wzorcowych i przyborów do płytek – błędy wskazań suwmiarki przy pomiarach wewnętrznych, zewnętrznych i głębokości, równoległość płaskich powierzchni szczęk, prostoliniowość tworzących walcowych szczęk suwmiarki,
- płyty pomiarowej – błędy wskazań przy pomiarach wewnętrznych,
- mikrometru do pomiarów zewnętrznych o rozdzielczości 0,001 – równoległość powierzchni pomiarowych szczęk krawędziowych i walcowych, odchyłki wymiaru nominalnej łącznej szerokości szczęk płaskowalcowych,
- liniału jednokrawędziowego – płaskość powierzchni szczęk suwmiarki i głębokościomierza.
Wyniki pomiarów, spójność pomiarową, niepewność pomiaru, warunki środowiskowe w trakcie pomiarów, określenie metody pomiarów przedstawiamy w dokumencie Świadectwo Wzorcowania.

Więcej o wzorcowaniu suwmiarek w MIKROTEST Katowice: http://www.mikrotest.pl/index.php/wzorcowanie-kalibracja-sprawdzanie-przyrzadow-dlugosci-laboratorium-projektorow-mikroskopow/wzorcowanie-pomiary/suwmiarki-wysokosciomierze
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Wzorcowanie kątomierzy (uniwersalnych, elektronicznych, optycznych, traserskich, z cyfrowym przetwornikiem kąta) polega m.in. na wyznaczeniu ich błędów wskazań. To podstawowy parametr do określenia którego stosujemy płytki kątowe – przywieralne lub Kusznikowa. W trakcie wzorcowania kątomierzy wyznaczamy również płaskość powierzchni podstawy kątomierza oraz  płaskość  powierzchni pomiarowych korpusu i jego ramion jak również równoległość powierzchni pomiarowych ramion. Do określenia odchyłek płaskości i równoległości niezbędne są m.in.: liniał krawędziowy, czujnik, płyta pomiarowa oraz mikrometr. Błędy wskazań kątomierza wyznaczamy w kilku równomiernie rozłożonych punktach jego zakresu pomiarowego. Wszystkie w/w parametry wraz z wynikami pomiarów przedstawiamy w Świadectwie Wzorcowania.
Więcej na http://www.mikrotest.pl/index.php/wzorcowanie-kalibracja-sprawdzanie-przyrzadow-dlugosci-laboratorium-projektorow-mikroskopow/wzorcowanie-pomiary/katomierze
PhotoPhotoPhoto
2016-07-23
3 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Wykonujemy korekcję błędów (korekcja liniowa, segmentowa) wskazań liniałów pomiarowych zainstalowanych w projektorach i mikroskopach pomiarowych. Korygowanie błędów wskazań układów pomiarowych przesuwów w/w przyrządów wykonujemy za pomocą naszych wzorców kreskowych szklanych - zakres pomiarowy do 320 mm.
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
2015-09-27
5 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Oferujemy wzorcowanie wszelkiego rodzaju grubościomierzy ultradźwiękowych, które przeprowadzamy za pomocą stalowych wzorców grubości. Pomiary wykonujemy przy prędkość rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w materiale wynoszącej około 5900 m/s. Kalibracja obejmuje wyznaczenie błędów wskazań przyrządu w kilkunastu równomiernie rozłożonych punktach w całym zakresie pomiarowym grubościomierza. Stosowany przez nas środek sprzęgający głowicę ultradźwiękową z materiałem to Propylene Glycol - Couplant A, prod. OLYMPUS. Po wykonaniu pomiarów wydajemy Świadectwo Wzorcowania.
Photo
Photo
2015-09-27
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Wzorcowanie poziomic liniałowych, ramowych oraz pochyłomierzy cyfrowych realizujemy za pomocą poziomic koincydencyjnych (0,01mm/m - prod. Carl Zeiss Jena). Przed wykonaniem wzorcowania wykonujemy regulację sprawdzanych poziomic oraz regenerację ich powierzchni pomiarowych.
PhotoPhotoPhoto
2015-03-28
3 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Wzorcowanie siłomierzy i maszyn wytrzymałościowych.
Do pomiaru sił ściskających i rozciągających stosujemy tensometryczne  czujniki siły wraz z miernikiem CL162ze prod. ZEPWN Marki. W składa zestawu wchodzą czujniki o zakresach pomiarowych: 10N, 100N, 1kN, 10kN i 100kN o klasie dokładności 0,5.
Więcej o wzorcowaniu siłomierzy przeczytasz na stronie Laboratorium MIKROTEST Katowice: http://www.mikrotest.pl/index.php/wzorcowanie-kalibracja-sprawdzanie-przyrzadow-dlugosci-laboratorium-projektorow-mikroskopow/wzorcowanie-pomiary/silomierze
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Wzorcowanie mikroskopu pomiarowego wyposażonego we wzorzec kreskowy.
Wzorcowanie tego typu mikroskopu polega na porównaniu wskazań podziałki jego wzorca kreskowego z wzorcem kreskowym szklanym ustawionym na stoliku mikroskopu. Pomiary wykonuje się przy wszystkich powiększeniach mikroskopu. Najczęściej uchwyt rewolwerowy mikroskopu wyposażony jest 5 gniazd, przeznaczonych dla obiektywów o różnych powiększeniach. Do wzorcowania stosujemy wzorce kreskowe szklane: (0-1)mm/0,01mm; (0-100)/0,1mm; (0-200)mm/1mm oraz (0-320)mm/1mm. Wszystkie wzorce są produkcji Carl Zeiss Jena.
Photo
Photo
2015-02-01
2 Photos - View album
Add a comment...

Post has attachment
Wzorcowanie projektora pomiarowego z zastosowaniem szklanego wzorca kreskowego 320 mm (Carl Zeiss Jena). Projektor z poziomą osią optyczną prod. PRAZIS, typ PO 750D o zakresie pomiarowym (300x250) mm i rozdzielczości 0,001 mm
Wzorcowanie projektów pomiarowych: http://www.mikrotest.pl/index.php/wzorcowanie-kalibracja-sprawdzanie-przyrzadow-dlugosci-laboratorium-projektorow-mikroskopow/wzorcowanie-pomiary/projektory-pomiarowe
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Przetworniki momentu siły NORBAR wraz z miernikiem przeznaczone do wzorcowania kluczy dynamometrycznych.
Więcej informacji o sprawdzaniu / kalibracji kluczy i wkrętaków dynamometrycznych - http://www.mikrotest.pl/index.php/wzorcowanie-kalibracja-sprawdzanie-przyrzadow-dlugosci-laboratorium-projektorow-mikroskopow/wzorcowanie-pomiary/klucze-dynamometryczne
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded