Profile cover photo
Profile photo
ၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ သီႇပေႃႉ
195 followers
195 followers
About
Posts

Post has attachment
ယုမ်ႇၸႂ်ႁၵ်ႉႁႃး- ၽူၺ်းၼုမ်ႇသႂ်
ၼႆႉေၵႃႈ မီးၽိင်းမႂ်ႇမႃႈၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈပၼ် ပီႈၼွင်ႉ ႁဝ်းၶဝ်ယူႇေဢႃႈ ၵမ်ႉၽွင်ႈေၵႃႈေတယၢမ်ႈထွမ်ႇ ၵမ်ႉၽွင်ႈေၵႃႈေတပႆႇယၢမ်ႈၶႃႈေၼႃႈ ယွၼ်ႉၼၼ် ၸွင်ႇလႆႈတၢင်ႇလူင်းပၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ဝူၼ်ႉဝႃႈ ေတႁႃၸၼ်ဢၼ်ၵၼ် ယူႇၼႆၶႃႈႄလႈ လၢႆးၸၼ်မၼ်းႄတႉ မီးၸွမ်းလိင်ႉၼင်ႇတႂ်ႈၼႆႉၶႃႈယဝ်ႉ၊ ၽိင်းၵႂၢမ်းၼႆႉ ပဵၼ...

Post has attachment
Adobe Creative Cloud Photoshop CC 2017
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတူင်ႉတၵ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇလူင်းေၵႃႈႁုိင် မီးပီပၢႆ ယဝ်ႉၶႃႈႄလႈ လုိမ်းၵၼ်မူတ်းယဝ်ႉၶႃႈယူိဝ်းေၼႃႈ 😥 ပဵၼ်ၵွပ်ႈလွင်ႈယၢပ်ႇၵူႈၸူိဝ်ႉၵူႈလွင်ႈေသယဝ်ႉ၊ မူိဝ်ႈၼႆႉ ယွၼ်းႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ်ၶွင်ၽၢၵ်ႇတွၼ်ႈတႃႇ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်ႈၶဝ်ၸူိဝ်းယိပ်း ၶွမ်းႄလႈ ပဵၼ်သွပ်ႉဝၢလ်း မႂ်ႇ တ...

Post has attachment
ၸုမ်းTai IT Computer ၸတ်းလူင်းပၢင်သွၼ်
ၸုမ်းတႆး ဢၢႆႇထီႊၶွမ်ႇပိဝ်ႇတူိဝ်ႇ ( Tai IT Computer) ဢၼ် သြႃႇၸဝ်ႈ ၼၼ်တေႃးၽႃႇသ ဝတ်ႉသႃႇသၼႁိတ သၢႆလႅင်းထမ်း ဝၢၼ်ႈႁွင်ႈႁူိင်း ၸေႈတွၼ်ႈ ၵျွၵ်းမႄး ၼင်ႇႁုိဝ် မူိင်းတႆးႁဝ်း ပေႃးတေၶိုတ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်လႄႈ ဢီးလူႁၵ်ႉပႅင်းသႃ ဢွၼ်ႁူဝ်ႁဝ်းၶႃႈ မေႃသွၼ်လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းတင်းသဵင်ႈ ၸဵမ်ၼ...

Post has attachment
ၾိင်းၵႂၢမ်းမႂ်ႇ ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ (ယွၼ်ႉပူိဝ်ႈသင်)
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မူိဝ်ႈၼႆႉ လူိၼ်သီႇမႂ်ႇ ႗ ၶမ်ႈၼႆၶႃႈလႄႈ ယွၼ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တီးမၢႆတွင်းသေ ၶႃႈႁဝ်းၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ ၸင်ႇမီးၾိင်းၵႂၢမ်းဝၢၼ်ꧦ ၼၢင်းၶမ်းၼွင်ႉ ၸုိဝ်ႈၽိင်းၵႂၢမ်းဝႃႈ (ယွၼ်ႉပူိဝ်ႈသင်) ၼႆၶႃႈဢေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈတၢင်ႇလူင်းၵေႃႈႁုိင်တေႉꧦလႄႈ ယွၼ်ႉလူၺ်ႈလႅင်း ၼႅတ်ႉ ဢမ်ႇလီလႄႈ ၶႆႈ...

Post has attachment
ၾိင်းၵႂၢမ်းမႂ်ႇ ၼၢင်းႁွမ်ၼူၼ်း (ဢမ်ႇၶႂ်ႈၸဵပ်းပွၵ်ႈ2)
မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ဢမ်ႇလႆႈလူင်းသင်ေၵႃႈ ႁိုင်ၼၢၼ်းယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ၸဵမ်ၵူႈလွင်ႈ လႆႈၶၢတ်ႇၵႂႃႇယူႇၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ယွၼ်ႉလႅင်းဢမ်ႇလီ လႆႈယိပ်းလႅင်းၽူၼ်းၵူၺ်းၶႃႈလႄႈ တႃႇတေတၢင်ႇလႆႈ ၼိုင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယၢပ်ႇဝႆႉ တႄႉꧦယူႇဢေႃႈ၊ ဢူၺ်းၵေႃႉ မၢင်ၵေႃႉၵေႃႈ ၵႆႉထၢမ်မႃးယူႇ ဢမ်ႇႁၼ်တၢင်ႇသင်လူင်း...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
SoftOrbits Photo Stamp Remover 7.5 Portable (42.1 Mb)
 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မႃးထႅင်ႈယဝ်ႉၶႃႈၼေႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉ ႁဝ်း ၶဝ် ၸိူဝ်းမႃးလေႇ ႁွတ်ႈထုိင် ၼႂ်းဝႅပ်ႉၶႃႈႁဝ်းၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ ဢေႃႈ ။ၵမ်းၼႆႉတႄႉ ပဵၼ် SoftOrbits Photo Stamp Remover တွၼ်ႈတႃႇမႄးၶႅပ်းႁၢင်ႈၶဝ်ၶႃႈယဝ်ႉ ၊ ၼႆႉတႄႉ မွတ်ႇလႆႈ ၸဵမ်ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်ၵိုၵ်းမႃးလႄႈ သင်ႁဝ်းသ မ်ႉ ၶႂ...

Post has attachment
DVD-Cloner Gold 2016 13.0.0 Build 1410 (34.2 Mb)
 မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉထႅင်ႈၵေႃႈ ၶႃႈ ႁဝ်းၸၢႆးၼေႃႇလႅင်းၾႃႉ ဢဝ်သွပ်ႉလ်ႊလီꧦ မႃးၽၢၵ်ႇ တွၼ်ႈ ပၼ် ထႅင်ႈၶႃႈဢေႃႈ ၊ ၼႆႉတႄႉတႃႇၵူးၶႅပ်း DVD Copy ၶဝ်ၶႃႈဢေႃႈ ၼႆႉတႄႉ မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ DVD-Cloner Gold 2016 ၼႆၶႃႈဝႃႈ ၸႂ်ႉတုိဝ်းလႆႈတွၼ်ႈတႃႇၵူးၶႅပ်းႁႂ်ႈၽႂ်းလီ ၼႆၶႃႈလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတၢင်ႇပၼ...
Wait while more posts are being loaded