Profile cover photo
Profile photo
Rozwiązania Systemowe
3 followers -
Ustawienia systemowe grupowe i indywidualne, psychoterapia, coaching systemowy, doradztwo systemowe, szkolenia i warsztaty ustawień systemowych, superwizja systemowa.
Ustawienia systemowe grupowe i indywidualne, psychoterapia, coaching systemowy, doradztwo systemowe, szkolenia i warsztaty ustawień systemowych, superwizja systemowa.

3 followers
About
Posts

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Grupa dla rodziców

Kompletujemy GRUPĘ DLA RODZICÓW, w której zajmiemy się SYSTEMOWYM WSPOMAGANIEM LECZENIA DZIECI.

Obserwacje poczynione podczas warsztatów ustawień systemowych dobitnie wskazują, że wiele - nawet ciężkich - chorób lub problemów psychologicznych dzieci ma systemowe uwarunkowania. Niejednokrotnie zdarza się, że rodzic pracując nad własnym systemem lub systemem dziecka, niemal od razu po przyjściu do domu z warsztatu przekonuje się, że u jego dziecka zaszły pozytywne zmiany. W ten zadziwiający sposób działa pole rodu.
Grupa będzie zorientowana właśnie na tego rodzaju pomoc naszym dzieciom - bez ich bezpośredniego udziału, bez doradzania rodzicom, bez zmian w dotychczasowym leczeniu (przynajmniej do momentu, gdy stanie się niepotrzebne). Zapraszamy rodziców dzieci cierpiących na zaburzenia autoimmunologiczne, choroby nowotworowe, zaburzenia behawioralne i inne.
Cykl terapeutyczny będzie się składał z 8 cotygodniowych spotkań (piątki, godz. 17-20), na których mogą być obecni oboje lub jedno z rodziców.
Po zakończeniu cyklu liczymy na dalszy kontakt w celu informacji o wynikach terapii.

Prowadzenie:
Damian Janus - psycholog kliniczny, filozof, religioznawca, psychoterapeuta (psychoanaliza lacanowska - Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej), terapeuta ustawień systemowych (wyszkolony zgodnie ze standardami Niemieckiego Towarzystwa Rozwiązań Systemowych), autor rozdziału o ustawieniach systemowych w akademickim podręczniku psychoterapii pod red. L. Grzesiuk, H. Suszek.

Miejsce:
Kraków, ul. Mogilska 123 / 46

Opłata:
Grupa nie ma charakteru komercyjnego, opłata wynosi 30 zł za spotkanie (koszty napojów, przekąsek, sali).

Informacje i zgłoszenia:
Barbara Gąstoł
telefon: 693 671 519
e-mail: barbara.gastol@gmail.com
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Coaching systemowy - szkolenie

Zapraszamy do uczestnictwa w III edycji. Początek szkolenia 8 kwietnia 2016 r.

Opis kursu
Celem kursu jest zapoznanie uczestników z metodą ustawień systemowych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w coachingu. Kursanci zdobędą umiejętności i wiedzę, umożliwiające im rozpoczęcie własnej drogi jako coacha systemowego. Kurs koncentruje się na technikach indywidualnych, szczególnie przydatnych w pracy klient – coach (ustawienia w przestrzeni, ustawienia przy pomocy figurek i przedmiotów). Całość kursu to pięć dwuipółdniowych zjazdów.

Zjazd pierwszy:
Teoria ustawień systemowych (prezentacja PowerPoint). Dynamiki systemowe i skutki ich pomijania, granice systemu rodzinnego, negatywne efekty wykluczenia z systemu, uwikłanie, nieświadome postawy. „Porządki miłości”, „zdania mocy”. Systemowe przyczyny problemów (psychicznych, somatycznych, życiowych). Drogi, na których dokonują się zmiany w ustawieniach systemowych. Wprowadzenie do coachingu systemowego. Ustawienia rodzinne jako podstawa ustawień systemowych w coachingu. Systemy rodzinne, partnerskie, zawodowe, organizacyjne. Systemowe uwarunkowania sukcesu i porażki. Rodzice a praca i kariera.
Praca w parach - doświadczanie dynamiki systemowej i efektów działania tzw. wiedzącego pola. Praca w kręgu – przykłady interwencji systemowej.

Zjazd drugi:
Proces terapii/coachingu – obraz diagnostyczny i obraz rozwiązania; zdania mocy; układy rozwiązań. Postawa terapety/coacha - podejście fenomenologiczne, „niezależność od historii”, przeformułowywanie problemu, korzystanie z intuicji systemowej, szacunek dla klienta. Techniki pracy indywidualnej (praca z kartkami i wizualizacją). Praca z podwójnej perspektywy (reprezentanta i coacha). „Ręka kataleptyczna”.
Ćwiczenia w parach („klient” – „coach”) – doświadczanie podwójnej perspektywy coacha i reprezentanta. Diagnozowanie relacji. Doświadczanie hierarchii, więzi, wymiany.
Obserwacja i uczestniczenie w ustawieniach systemowych w grupie - doświadczanie roli reprezentanta, poznawanie praw systemowych na przykładzie własnych systemów oraz systemów innych uczestników.

Zjazd trzeci:
Techniki pracy indywidualnej (praca z przedmiotami i figurkami). Zasady prowadzenia rozmowy wstępnej – powstrzymywanie się od prób werbalnego rozwiązania sprawy (problemu), zbieranie istotnych informacji, otwartość na punkt widzenia klienta, wrażliwość na słowa klienta.
Obserwacja i uczestniczenie w ustawieniach systemowych w grupie - doświadczanie roli reprezentanta, poznawanie praw systemowych na przykładzie własnych systemów oraz systemów innych uczestników. Praca indywidualna Kursant – Prowadzący oraz Kursant – Kursant (pod superwizją Prowadzącego).

Zjazd czwarty:
Firmy jako systemy; waga sił systemowych w sukcesie bądź porażce organizacji; sposoby pracy z organizacjami. Obszary pracy z organizacją (konflikt, fuzja, restrukturyzacja, decyzje personalne, komunikacja, współpraca między działami, otwarcie na klientów). Krótkie interwencje korzystające z dynamiki systemowej.
Ustawienia organizacyjne – przykładowa praca związana z organizacją uczestnika. Ustawienia dotyczące kariery, firmy, pracy zawodowej, przedsięwzięć.

Zjazd piąty:
Terapia a coaching – kształtowanie zdolności do pracy na różnych poziomach „głębokości”. Rodzice/rodzina a sprawy zawodowe - czy zawsze musimy poruszać tematy rodzinne? Praca bez szczegółowej znajomości zagadnienia (ustawienia zakryte), ustawienia elementów abstrakcyjnych („Przyszłość”, „Pieniądze”, „Praca”, „Życie” i inne). Praca z liderami – zasady systemowe wpierające przywództwo, pracę zespołową, poczucie kompetencji i znalezienie „dobrego miejsca”.
Czym jest superwizja systemowa? Zasady i praktyka.
Indywidualna praca coachingowa Kursant – Kursant (pod superwizją). Ustawienia w przestrzeni, przy pomocy przedmiotów i figurek. Krótkie interwencje coachingowe. Superwizja systemowa związana z pracą z klientem uczestnika.

Prowadzenie:
Damian Janus - psycholog, filozof, religioznawca. Specjalista psychologii klinicznej. Szkolił się w psychoterapii gestalt, psychoterapii psychodynamicznej i psychoanalitycznej oraz pracy z ciałem. Bierze udział w treningu psychoanalitycznym w ramach Koła Krakowskiego Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej. Ukończył dwuetapowe szkolenie w metodzie ustawień systemowych u Heiko Hinrichsa, uczestniczył w warsztatach i seminariach Berta Hellingera, Ilse Kutschery, Gerharda Walpera. Doświadczenie zawodowe: praca w oddziale psychiatrii, w poradni psychologicznej i poradni uzależnień, prowadzenie zajęć dydaktycznych i warsztatów dla studentów i uczniów. Autor publikacji na temat psychopatologii i psychoterapii m.in. rozdziału „Ustawienia systemowe wg. Berta Hellingera” w podręczniku akademickim „Psychoterapia” t. VII.

Miejsce szkolenia:
Kraków, ul. Mogilska 123/46.

Terminy:
8-10 kwietnia, 6-8 maja, 3-5 czerwca, 2-4 września, 30 września-2 października 2016 r.
Godziny zajęć: piątki 17-21, soboty 10-18, niedziele 9-15.

Cena:
2400 zł (zaliczka 300 zł płatna najpóźniej 3 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia + 3 raty po 700 zł płatne najpóźniej na pierwszych trzech zjazdach).
Wpisowe (zaliczkę) w wysokości 300 zł należy wpłacić na konto nr: 40 1140 2004 0000 3602 4682 1184 (Rozwiązania Systemowe J+G). W tytule prosimy wpisać: Szkolenie "Coaching systemowy" - wpisowe.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zdecydowanych wziąć udział w pełnym cyklu spotkań. Nieobecność uczestnika na którejś z sesji czy przerwanie szkolenia nie zwalnia go z konieczności pokrycia kosztów całego szkolenia.

Organizator:
Rozwiązania Systemowe J+G

Informacje i zapisy:
Barbara Gąstoł
e-mail: barbara.gastol@gmail.com
tel.: 693 671 519

Szczegóły:
http://rozwiazaniasystemowe.pl
https://www.facebook.com/rozwiazania.systemowe
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Zapraszamy do uczestnictwa w III edycji, która rozpocznie się już 9 maja 2015 r.

Program szkolenia:
Szkolenie jest adresowane do osób zajmujących się psychoterapią, terapią uzależnień, doradztwem psychologicznym, także do zamierzających pracować w którymś z tych obszarów, oraz do wszystkich, którzy pragną rozwiązywać swoje problemy i osiągać cele. Szkolenie zapoznaje z metodą ustawień systemowych, ze szczególnym uwzględnieniem techniki indywidualnej (praca terapeuta - klient, bez udziału grupy). Obejmuje m.in.:
- przedstawienie teorii ustawień systemowych (prawa systemów i skutki ich pomijania, negatywne efekty wykluczenia z systemu, nieświadome autodestrukcyjne postawy, „porządki miłości” pozwalające uniknąć negatywnych wzorców i inne);
- naukę ustawień grupowych oraz naukę techniki pracy indywidualnej: (a) ustawienia wewnętrzne (wizualizacja); (b) ustawienia w przestrzeni (terapeuta posługuje się kartkami lub innymi przedmiotami, które mogą reprezentować elementy systemu); (c) ustawienia za pomocą figurek;
- naukę rozmowy wstępnej, definiowania problemu, ćwiczenie postawy terapeutycznej (postawa fenomenologiczna, intuicja systemowa, szacunek dla klienta);
- obserwowanie ustawień innych osób (także klientów "z zewnątrz"), doświadczanie roli reprezentanta, prowadzenie ustawień dla innych członków grupy (pod kontrolą prowadzącego szkolenie);
- doświadczanie i naukę krótkich interwencji opartych o metodę ustawień;
- możliwość przepracowania własnych problemów (bardzo istotny element szkolenia!).

Prowadzenie:
Damian Janus - psycholog kliniczny, filozof, religioznawca, psychoterapeuta (psychoanaliza lacanowska - Krakowskie Koło Nowej Szkoły Lacanowskiej), terapeuta ustawień systemowych (wyszkolony zgodnie ze standardami Niemieckiego Towarzystwa Rozwiązań Systemowych), autor rozdziału o ustawieniach systemowych w akademickim podręczniku psychoterapii pod red. L. Grzesiuk, H. Suszek.

Miejsce szkolenia:
Kraków, ul. Mogilska 123/46.

Ramy czasowe:
6 spotkań w terminach: 9-10 maja, 6-7 czerwca, 12-13 września, 3-4 października, 7-8 listopada, 5-6 grudnia 2015 r.

Zgłoszenie udziału:
Zgłoszenie udziału prosimy kierować telefonicznie lub mailowo:
Barbara Gąstoł
telefon: 693 671 519
e-mail: barbara.gastol@gmail.com.
Po dokonaniu zgłoszenia otrzymają Państwo jego potwierdzenie.

Cena szkolenia:
- 2600 zł (płatne w 3 ratach, zaliczka 500 zł).
- Wpisowe (zaliczkę) w wysokości 500 zł należy wpłacić do 10 kwietnia na konto nr: 40 1140 2004 0000 3602 4682 1184 (Rozwiązania Systemowe J+G). W tytule prosimy wpisać: Szkolenie "Ustawienia systemowe grupowe i indywidualne" - wpisowe.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zdecydowanych wziąć udział w pełnym cyklu spotkań. Nieobecność uczestnika na którejś z sesji czy przerwanie szkolenia nie zwalnia go z konieczności pokrycia kosztów całego szkolenia.

Informacje dodatkowe:
- O uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
- Uczestnicy otrzymają podręcznik, a po ukończeniu kursu - zaświadczenie z liczbą godzin i tematami.
- Dla chętnych będzie możliwość zakupu figurek (Aufstellungsfiguren).

Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z organizatorem szkolenia w celu uzyskania szczegółowych informacji:
Barbara Gąstoł
telefon: 693 671 519
e-mail: barbara.gastol@gmail.com
Add a comment...

Post has attachment
Przebieg warsztatu
W trakcie warsztatu każdy będzie mógł przepracować jakiś swój problem – rozwiązać wewnętrzny konflikt, usunąć nieświadomą blokadę, uzyskać pojednanie z rodziną czy otworzyć się na branie, co przełoży się na realne życie. Osoby będące aktywnymi obserwatorami nie tylko będą mogły zobaczyć, jak wygląda ustawienie, lecz także doświadczą roli reprezentanta oraz działania tzw. wiedzącego pola.

Prowadzenie:
Damian Janus - psycholog kliniczny, filozof, religioznawca, psychoterapeuta (psychoanaliza lacanowska - Krakowskie Koło Nowej Szkoły Lacanowskiej), terapeuta ustawień systemowych (wyszkolony zgodnie ze standardami Niemieckiego Towarzystwa Rozwiązań Systemowych), autor rozdziału o ustawieniach systemowych w akademickim podręczniku psychoterapii pod red. L. Grzesiuk, H. Suszek.

Miejsce:
Katowice, ul. Jordana 18, sala nr 403/4 (IV pietro)

Termin:
28 marca (sobota), godz. 10.00-18.00

Cena:
- praca własna: 250 zł
- obserwator uczestniczący: 80 zł

Informacje i zgłoszenia:
telefon: 693 671 519
e-mail: barbara.gastol@gmail.com
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded