Θέμα: Το νησί χωρίς δημοτικό φωτισμό και τα μαύρα σκοτάδια.   Δυστυχώς είναι αρκετός καιρός που στο νησί μας ο μισός δημοτικός φωτισμός είναι σβηστός. Το πρόβλημα υπάρχει γιατί οι λάμπες  είναι καμένες, καθώς επίσης πολλά φωτιστικά κατεστραμμένα. Το ότι…
Shared publicly