Η πρώτη από τις τέσσερις ενότητες για τον πολυτελή τουρισμό από την Κίνα που παρουσίαστηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου IMIC Άρθρο των Μαρίας Ζησούλη και Κωνσταντίνας Αδάμη Οι ταξιδιώτες από την Ασία τροφοδοτούν με αριθμούς ρεκόρ την παγκόσμια…
Shared publicly