Profile

Cover photo
Thai Netizen
152 followers|69,731 views
AboutPostsPhotosYouTube

Stream

Pinned

Thai Netizen

Shared publicly  - 
 
เรียกร้องให้หน่วยงานที่มีส่วนในการพิจารณาร่างกฎหมาย "ความมั่นคงดิจิทัล" ทั้ง 10+3 ฉบับ ได้ทบทวนและระงับร่างกฎหมายที่จะกระทบกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนและทำลายความเชื่อมั่นของการประกอบกิจการในเศรษฐกิจดิจิทัล
 ·  Translate
หยุดดักฟัง หยุดชุดกฎหมาย “ความมั่นคงดิจิทัล” -- จะส่งเสริมเศรษฐกิจยุคข้อมูลข่าวสารได้ ต้องส่งเสริมการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารเสียก่อน เร็วๆ นี้มีการเสนอร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีการสื่อสารหลายฉบับอย่างต่อเนื่อง โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการไปแล้ว 10 ฉบับ และยังรอพิจารณาในขั้นตอนต่างๆ อีกอย่างน้อย 3 ฉบับ พวกเราประชาชนดังที่ลงชื่อ เป็นห่วงว่าชุดกฎหมายทั้ง 10+3 ฉบับดังกล่าว ที่แม้บางส่วนจะเป็นประโยชน์ แต่ในภาพรวมแล้ว ละเ...
3
Add a comment...

Thai Netizen

Shared publicly  - 
 
กรณีศึกษาคดีพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ
 ·  Translate
1
Add a comment...

Thai Netizen

Shared publicly  - 
 
อุปสรรคในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต
 ·  Translate
1
Add a comment...

Thai Netizen

Shared publicly  - 
 
การละเมิดสิทธิพลเมืองต่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ต
 ·  Translate
1
Add a comment...

Thai Netizen

Shared publicly  - 
 
แถลงการณ์เครือข่ายพลเมืองเน็ต: รัฐบาลต้องสนับสนุนการตรวจสอบของประชาชน
 ·  Translate
1
Add a comment...

Thai Netizen

Shared publicly  - 
 
ความพยายามของรัฐในการขอให้ผู้ให้บริการ “ลบ” ข้อมูลออกจากอินเทอร์เน็ต บทความโดย คณาธิป ทองรวีวงศ์

หากพลเมืองสามารถเรียกร้องให้ผู้ให้บริการลบข้อมูลที่ส่งผลกระทบกับตัวเอง บนฐานของ “สิทธิที่จะถูกลืม” ได้ แล้วรัฐสามารถที่จะมีสิทธิอย่างเดียวกันเพื่อทำการ “ลบ” ข้อมูลที่รัฐมองว่าส่งผลกระทบกับตัวรัฐหรือรัฐบาลได้หรือไม่?

‪#‎righttobeforgotten‬ ‪#‎censorship‬
 ·  Translate
หากพลเมืองสามารถเรียกร้องให้ผู้ให้บริการลบข้อมูลที่ส่งผลกระทบกับตัวเอง บนฐานของ "สิทธิที่จะถูกลืม" ได้ แล้วรัฐสามารถที่จะมีสิทธิอย่างเดียวกันเพื่อทำการ "ลบ" ข้อมูลที่รัฐมองว่าส่งผลกระทบกับตัวรัฐหรือรัฐบาลได้หรือไม่?
1
Add a comment...

Thai Netizen

Shared publicly  - 
 
เสวนา [[เพศ ภัยคุกคาม อินเทอร์เน็ต]]
 ·  Translate
1
Add a comment...

Thai Netizen

Shared publicly  - 
 
เสวนารำลึก เบน แอนเดอร์สัน กับ ชุมชนจินตกรรม และอื่นๆ และอื่นๆ
Ben Anderson and his Imagined Communities, etc.etc.etc. 
วิทยากรโดย 
นิธิ เอียวศรีวงศ์--Nidhi Eoseewong
ผาสุก พงษ์ไพจิตร--Pasuk Phongpaichit
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ--Thanet Aphornsuwan
เกษียร เตชะพีระ--Kasian Tejapira 
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์--Chusak Pattrakulvanit (ดำเนินรายการ)
พิธีกร อัครพงษ์ ค่ำคูณ--Akkharaphong Khamkhun--MC

จัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาส­ตร์ (สถาปนาโดย ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 2509) ร่วมกับหอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (Hosts: Textbooks Foundation and Pridi Banomyong Library, Thammasat U. Tha Phrachan)

ณ โถงทางเข้าหอสมุดปรีดี พนมยงค์ 
Pridi Banomyong Library
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Thammasat University, Tha Phrachan, Bangkok
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558
https://youtu.be/kzKkbPBdmwc
 ·  Translate
1
Add a comment...

Thai Netizen

Shared publicly  - 
 
การเปิดเผยข้อมูลและอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
 ·  Translate
1
Add a comment...

Thai Netizen

Shared publicly  - 
 
สรุปภาพรวมเสรีภาพอินเทอร์เน็ตไทย 2015
 ·  Translate
1
Add a comment...

Thai Netizen

Shared publicly  - 
 
EDTA และ ปอท. : พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในรัฐ
 ·  Translate
1
Add a comment...
Contact Information
Contact info
Phone
+66-2279-8934
Email
Address
Thai Netizen Network 15 Rajanakarn Building 5th floor, Soi Pradipat 17, Pradipat Road, Samsen Nai, Phaya Thai, Bangkok 10400 Thailand
Story
Tagline
เปิดเน็ต เปิดใจ
Introduction

เครือข่ายพลเมืองเน็ต (Thai Netizen Network) คือ กลุ่มพลเมืองที่รวมตัวกันเพื่อสนับสนุนเสรีภาพออนไลน์และคุ้มครองสิทธิของพลเมือง บนหลักพื้นฐาน 5 ประการ ดังนี้

  1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
  2. สิทธิในการคิดและการแสดงออก
  3. สิทธิในความเป็นส่วนตัว
  4. สิทธิในการร่วมออกแบบนโยบายอินเทอร์เน็ต
  5. สิทธิในการเป็นเจ้าของและใช้ทรัพยากร
กิจกรรม
  • ติดตามประเด็นเทคโนโลยีและการสื่อสารที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
  • วิจัยเชิงนโยบายและรณรงค์ขับเคลื่อนบนฐานงานวิจัย
  • พัฒนาทักษะผู้ใช้เน็ตและสื่อพลเมือง
  • เปิดพื้นที่ความคิดเห็นเรื่องสิทธิเสรีภาพ นโยบายสื่อ และวัฒนธรรมดิจิทัล