Shared publicly  - 
 
เด็กนิเทศ SPU ได้งานซีรีส์ ช่อง True4U
'แทต' ภูณัฐชา สวนพรหม เด็กนิเทศ สาขาศิลปะการแสดง
ได้งานแสดงซีรีส์เรื่อง "I sea you "
เรื่องนี้ 'แทต' รับบทเป็น "หลิว" เพื่อนนางเอกค่ะ และจะออกอากาศทางช่อง True4U เร็วๆนี้
ฝากติดตามผลงาน 'แทต' ด้วยนะคะ
#SPU #Dekspu #Sripatum
#SripatumUniversity #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
www.spu.ac.th
Translate
1
Add a comment...