Shared publicly  - 
 
น้อง ๆ TBC เข้าอบรมและเยี่ยมชมคณะนิเทศศาสตร์ SPU
วันนี้คณะนิเทศศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกวิทยาลัยไทยบริหารธุรกิจ
เข้าอบรมการถ่ายภาพเรื่อง Camera Raw
และน้อง ๆ ยังเข้าเยี่ยมชมสตูดิโอภาพนิ่ง และรับการแนะแนวเรื่องการเรียนต่อหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง เรียน 2 ปี จบปริญญาตรี เปิดรับทั้งสาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์, สาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลและสาขาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาดด้วยค่ะ
ยินดีต้อนรับน้อง ๆ นะคะ
#SPU #Dekspu #Sripatum
#SripatumUniversity #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
www.spu.ac.th 
Translate
1
Add a comment...