Shared publicly  - 
 
"พอทราบว่าที่ม.ศรีปทุมเปิดโอกาสให้สอบรับตรง ของสถาปัตย์
และเราก็สอบผ่านการคัดเลือก ในส่วนคุณแม่ก็อยากให้เรียนสายนี้ เรียนจบมาจะได้ไปช่วยกันทำงานที่บ้านค่ะ"
......................................................
ณัฐธิดา ภิชัย
จาก วิทยาลัยเทคนิคน่าน จ.น่าน
#คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ #สาขาสถาปัตยกรรม 5 ปี รอบรับตรง
#สถานะspufreshy60 #spu #dek60 #SPU #Dekspu #Sripatum
#SripatumUniversity #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง
www.spu.ac.th

Translate
1
Add a comment...